Karsten bevestigt gebruik doping door lid kernploeg

ROTTERDAM, 10 MAART. De Haarlemse huisarts M.E. Karsten heeft schriftelijk bevestigd dat één van de leden van de nationale schaatskernploegen hem heeft geconsulteerd. “Het is een van de Nederlandse mensen die aan de Olympische Spelen hebben meegedaan”, lichtte Karsten vanochtend toe. De arts houdt vol dat hij de afgelopen jaren behalve de schaatstopper ook een subtopper heeft bediend van verboden stimulerende middelen. Hij blijft weigeren namen te noemen.

Karsten heeft vorige week een gesprek gehad met een afvaardiging van de schaatsbond, bestaande uit bondsdirecteur Osinga, secretaris mevrouw Van Pelt, teamarts Nusse en mr. E. Vilé, die als advocaat van de KNSB optreedt. Volgens zowel Karsten als Osinga was het gesprek “niet vertrouwelijk” en heeft het niets opgeleverd. “Wij willen dat Karsten na zijn beschuldigingen namen noemt”, aldus Osinga vanochtend. Karsten: “Ik had graag een positief geluid gehoord uit de hoek van de schaatsers. Waarom zeggen die niet: "Ik wil niet weten wie de collega is die bij Karsten op de stoep heeft gestaan. Maar ik dwing mijn bond mijn bloed of urine iedere maand te controleren, zodat duidelijk blijkt dat ik brandschoon ben'. Trouwens, ik heb nooit gezegd dat de betrokken schaatsers anabole steroïden hebben gekregen. Het kan ook zijn dat de betrokkenen bij aan de deur kwamen om de gasfitting te maken.”

Osinga ontkende vanochtend dat de KNSB al heeft besloten een kort geding aan te spannen tegen Karsten. De huisarts zegt “zo langzamerhand op alles te rekenen in deze affaire. Zijn die paar woorden van me nu zo belangrijk dat dat er een rechtzaak voor nodig is?”

Karsten herhaalde dat hij nooit de bedoeling heeft gehad de hele schaatsselectie van dopinggebruik te beschuldigen en dat de KNSB daaraan medewerking heeft verleend. “Die indruk is onjuist en die bedoeling heb ik nimmer gehad”, aldus de arts. “Het was mijn bedoeling de schaatssport in het algemeen aan te duiden als één van de sporten waar dopinggebruik incidenteel voorkomt, en zeker niet de aandacht op een kleine groep sporters te vestigen.”

Karsten schrijft in zijn verklaring verder dat hij het betreurt dat door zijn uitspraken en de daarna gevolgde publiciteit mensen nadrukkelijk ongewild zijn geschaad of zich in een kwaad daglicht geplaatst voelen. “Soms zijn mijn woorden onjuist en uit hun verband gerukt weergegeven. Het neemt niet weg dat ik mijn uitlatingen niet kan terugnemen omdat zij uitdrukkelijk niet onjuist zijn. Evenmin kan ik toegeven aan de op mij uitgeoefende druk namen prijs te geven, omdat mijn persoonlijke opvattingen dat niet toelaten”, aldus Karsten. “Het is aan de KNSB en niet aan mij om nader onderzoek te doen naar overtreding van haar reglementen en eventuele disciplinaire stappen.”

De huisarts zegt dat hij zich geschaad voelt door de uitlatingen van Harm Kuipers, voorzitter van de medische commissie van de KNSB, en bondscoach Ab Krook. “ Ze hebben zich, ondanks de afspraak dat geen commentaar zou worden gegeven, negatief over mij uitgelaten.”

Volgens Karsten heeft hij veel bijval gekregen. Ook van sporters. “Die steun heeft mij gesterkt in mijn overtuiging door te gaan met het adviseren en begeleiden van sportmensen, omdat ik vind dat iedere sporter - of hij nu dopingmiddelen gebruikt of niet - recht heeft op verantwoord medisch advies en begeleiding.”