Kamer stemt in met onderwijswet

DEN HAAG, 10 APRIL. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Alleen de VVD stemde tegen het wetsvoorstel dat in 1989 door oud-minister Deetman werd ingediend. De wet beoogt te voorzien in een grotere zelfstandigheid van universiteiten en hogescholen. Zij brengt de bestaande regelingen voor wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs, academische ziekenhuizen, wetenschappelijke instituten en Koninklijke Bibliotheek onder een gemeenschappelijke noemer.