In plaats van de IGGI; Wereldbank zal hulp Indonesiëcoördineren

JAKARTA, 10 APRIL. De Wereldbank gaat op verzoek van Jakarta de hulp aan Indonesië coördineren. Daartoe wordt een nieuwe adviserende groep gevormd die in de plaats komt van de Intergouvernementele Groep voor Indonesië (IGGI).

Dat heeft de Indonesische minister van financiën, Johanes Sumarlin, gisteren meegedeeld.

De groep hulpverlenende landen en organisaties komt op 16 en 17 juli in Parijs voor het eerst bijeen. Het is nog niet duidelijk of alle 19 IGGI-leden eraan zullen deelnemen. De IGGI werd sinds haar oprichting in 1968 door Nederland geleid.

Uit onvrede over het verband dat Den Haag legde tussen economische hulp en naleving van de mensenrechten, zegde de Indonesische regering op 25 maart alle Nederlandse hulp af. Volgens Indonesië gebruikte Nederland de ontwikkelingshulp als intimidatie-middel. Tevens vroeg zij om ontbinding van het IGGI, en vroeg zij de Wereldbank een nieuwe consultatieve groep te vormen die de Bank moest leiden. De IGGI leende vorig jaar bijna 5 miljard dollar aan Indonesië, waarvan 91 miljoen dollar voor rekening van Nederland kwam. De Wereldbank droeg in het boekjaar 1991-92, dat op 31 maart werd afgesloten, drie miljard gulden bij aan het IGGI.

Volgens Sumarlin stemde de Wereldbank in met het Indonesische verzoek na overleg met de 14 landen die lid zijn van het IGGI. Die gingen allen akkoord, aldus een Europese diplomaat in Jakarta. De EG-landen die lid zijn van de IGGI zijn Frankrijk, Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, België en Spanje. Behalve deze landen zijn vijf internationale organisaties (Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank, Unicef, het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP) en het islamitisch ontwikkelingsfonds) lid van de IGGI.

In het politieke overleg met haar Europese partners onderstreepte de Nederlandse regering dat haar geschil met Jakarta een bilaterale kwestie was, zei de diplomaat. Nederland zou volgens hem “op zijn minst als waarnemer” aan het overleg van de nieuwe groep in Parijs kunnen deelnemen.