Hogescholen moeten 200 miljoen bijbetalen voor aankoop panden

ROTTERDAM, 10 APRIL. Het hoger beroepsonderwijs moet 200 miljoen gulden meer betalen voor de met minister Ritzen (onderwijs) afgesproken aankoop van gebouwen. Ritzen wil voor de 350 gebouwen van de hogescholen in totaal 1,2 miljard gulden hebben. In juni vorig jaar kwam hij één miljard gulden met de hogescholen overeen, maar minister Kok (financiën) vond dat bedrag te laag.

De minister en het bestuur van de HBO-Raad, de vereniging van hogescholen, zijn het begin deze week eens geworden over de nieuwe voorwaarden waaronder de hogescholen ook economisch eigenaar van hun gebouwen kunnen worden. Dit blijkt uit een brief die Ritzen gisteren naar de Tweede Kamer en de HBO-Raad heeft gezonden.

Eind april moeten de afzonderlijke hogescholen zich uitspreken over het nieuwe akkoord. Ritzen is slechts bereid de gebouwen te verkopen als alle hogescholen meedoen. Van de opbrengst van de verkoop, die pas in 1993 wordt gerealiseerd, wordt 900 miljoen gebruikt om lopende uitgaven te financieren. De resterende 300 miljoen dient ter verlaging van financieringstekort.

De hogescholen hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk aangedrongen op verkoop door het rijk van hun gebouwen, waarvan ze wel al juridisch eigenaar zijn. Ze verwachten daardoor beter in hun huisvestingsbehoefte te kunnen voorzien. Op dit moment is voor nieuwbouw en grote verbouwingen toestemming nodig van de minister. Bovendien verwachten de hogescholen dat ze de gebouwen na aankoop kunnen gebruiken als onderpand voor de financiering van investeringen.

De voorwaarden waaronder de hogescholen hun gebouwen kunnen kopen van het rijk zijn onder druk van de minister van financiën nu veel minder gunstig dan in het akkoord van vorig jaar juni tussen Ritzen en de hogescholen. Zo moeten de hogescholen nu zelf zorgen voor de financiering van een waarborgfonds, met een omvang van ten minste 200 miljoen gulden. Dat fonds dient de minister te vrijwaren voor claims van hogescholen die in financiële problemen komen. Ook kan het fonds dienen als extra zekerheid voor banken en andere financiële instellingen waar de hogescholen het geld moeten lenen voor de aankoop van de gebouwen. Vorige jaar wilde Ritzen nog 300 miljoen gulden in het waarborgfonds storten.

Nog onduidelijk is hoeveel de hogescholen jaarlijks van de minister krijgen voor de financiering van de huisvestingskosten en van de rente en aflossing. Op dit moment krijgen de hogescholen daarvoor jaarlijks bijna 300 miljoen gulden. Dat wordt in elk geval 347 miljoen gulden, zo zijn hogescholen en minister overeengekomen. Er komt een commissie die gaat onderzoeken hoeveel geld de hogescholen jaarlijks nodig hebben voor huisvesting, rente en aflossing. In zijn brief laat Ritzen in het midden of hij dat advies opvolgt als het bedrag hoger is dan 347 miljoen gulden. Vorig jaar had hij een jaarlijkse vergoeding van 387 miljoen gulden toegezegd.