Hockeycoach Jorritsma zwaait met portefeuille na artikel in clubblad

DEN HAAG, 10 APRIL. Hockeybondscoach Hans Jorritsma is van mening dat de vertrouwensrelatie tussen hem en een deel van zijn selectie is verstoord na een publicatie in de nieuwsbrief van de hockeyvereniging De Boekaniers. Daarin verscheen een kritische beschouwing op het functioneren van Jorritsma, waarbij ook werd ingegaan op diens privéleven. Hij heeft inmiddels gedreigd op te stappen als de hockeybond geen passende maatregelen neemt.

Omdat een aantal internationals lid is van De Boekaniers meent de bondscoach dat informatie voor het stuk mede door hen is aangedragen. “Hier worden fatsoensnormen overschreden”, vindt Jorritsma. “Dat bepaalde mensen iets over hockey willen zeggen of schrijven moeten ze zelf weten. Maar in deze brief worden ik en personen uit mijn omgeving beledigd.”

De internationals Taco van den Honert en Gijs Weterings zijn bestuurslid van De Boekaniers. Zij distantiëren zich van de brief en beweren er niet van op de hoogte zijn geweest. De voorzitter van de club, Max Christern, een oud-selectiespeler van hoofdklasser Amsterdam, beaamt dat en zegt de auteur van het stuk te zijn. Jorritsma is daarvan echter niet overtuigd. Hij wijst erop dat het betreffende verhaal niet is ondertekend en dat er in die brief over “wij van het bestuur” wordt gesproken. De Boekaniers is een eliteclubje waarvan men slechts op voordracht lid kan worden. De vereniging telt 280 leden, onder wie tal van prominenten uit de hockeywereld.

De bondscoach had afgelopen maandag na de centrale training een gesprek met Van den Honert en Weterings. “Maar de zaak is voor mij daarmee echt nog niet afgerond.” Hij constateerde dat er feiten in het stuk staan die alleen afkomstig kunnen zijn van leden van de Nederlandse delegatie tijdens het laatste toernooi om de Champions Trophy in Karachi. Christern zegt zijn informatie te hebben geput uit “verhalen die in clubhuizen rondhangen”.

Daags na het verzenden van de nieuwsbrief stuude de voorzitter aan de leden een schrijven, waarin hij zijn verontschuldigingen voor bepaalde passages uit zijn verhaal aanbood. “Negentig procent van de leden heeft laten weten achter de teneur van het verhaal te staan”, vertelt de auteur, die ook Jorritsma een persoonlijke excuusbrief zond.

Die heeft de excuses naast zich neergelegd en een advocaat, mr. Eric Vilé, in de arm genomen. Van de hockeybond eist de bondscoach dat er harde maatregelen tegen Christern worden genomen. Gebeurt dat niet dan overweegt Jorritsma zijn functie ter beschikking te stellen. De bondscoach is ook over een aantal andere zaken verbolgen. Zo vernam hij dat er op 26 maart tijdens een overleg van leden van het hoofdbestuur van de KNHB met vertegenwoordigers van de hoofdklasse de fysieke en mentale gesteldheid van de internationals ter discussie werd gesteld. De bond ontkent dat. “Maar ik heb zelf de notities van die vergadering gelezen”, aldus Jorritsma. “Er blijken maar weinig mensen in Nederland rond te lopen die weten wat erbij komt kijken om tophockey te bedrijven. Ik heb duidelijk een andere zienswijze dan de meeste anderen. Misschien ben ik ook wel niet de geschikte man voor deze functie.”

Bondvoorzitter Wim Cornelis heeft Jorritsma gisteren laten weten dat hij nog altijd kan rekenen op de steun van het bestuur. Theo Ykema, bestuurslid technische zaken van de KNHB, noemt de kwestie met de nieuwsbrief van De Boekaniers “ernstig” en “een volstrekt misplaatste grap”. Voorzitter Christern beraadt zich met het bestuur van De Boekaniers over zijn toekomst.

    • Hans Klippus