Het maken van vormfouten door het Openbaar ...

Het maken van vormfouten door het Openbaar Ministerie in strafzaken dient niet te leiden tot straffeloosheid.

H. Kroneman, Erasmus Universiteit Rotterdam

Typerend voor de afstand tussen het bestuur en de bevolking van Amsterdam is dat alleen de "deskundigen weten dat deze stad binnenkort wordt opgeheven.

L.M. van Vliet, Erasmus Universiteit Rotterdam

Gezien het beperkte gebruik van busbanen is het efficiënter deze rijstroken in file-gevoelige gebieden vrij te geven voor voertuigen met meer dan één inzittende.

P. Roos, Technische Universiteit Delft

Als de huidige trend in de Nederlandse samenleving zich voortzet, bestaat de beroepsbevolking in de toekomst grotendeels uit managers.

M.E.L. Kohnen, Technische Universiteit Delft

Een zogenaamde principiële houding getuigt vaak eerder van gemakzucht dan van een gefundeerde mening.

M. van Gelderen, Technische Universiteit Delft

Het pleit niet voor de intelligentie van de tuimelaar dat deze in ons deel van de Noordzee is teruggekeerd.

M.M.G.M. Thunissen, Rijksuniversiteit Groningen