Gevaar voor acties bij NS nog niet geweken

AMSTERDAM, 10 APRIL. Het bestuur van de Vervoersbond FNV heeft zijn leden opgeroepen om dinsdag na Pasen opnieuw actie te voeren. De Spoorwegen wordt een ultimatum gesteld dat 20 april middernacht afloopt. Als aan de gestelde eisen niet wordt voldaan roept de bond zijn leden op om de volgende dag in actie te komen.

Een woordvoerder van de Vervoersbond FNV wilde vanochtend nog niet zeggen of het om een staking zal gaan: “Als we vertellen dat we pepermuntjes gaan uitdelen liggen de mensen in een deuk. Als we vertellen dat we gaan staken staan we binnen een uur voor de rechter”.

De FNV ziet ertegenop om zijn eentje te gaan staken. In de nacht van dinsdag op woensdag bereikten de christelijke CNV en de spoorwegbond FSV een principe-akkoord met de Spoorwegdirectie. De Vervoersbond FNV liep weg uit de onderhandelingen. De FNV eist een verdergaande arbeidstijdverkorting, en wil de garantie dat flexibele werktijden ook volgend jaar niet in de CAO worden opgenomen.

Voor de FNV hangt er veel vanaf wat de houding zal zijn van de leden van de spoorwegbond FSV, de een na grootste bond in de spoorwegsector. Op een emotionele vergadering gisteravond in Amsterdam werden afdelingsvoorzitter R. Zarpeij en secretaris J. Van Gastel door de leden naar huis gestuurd. De kaderleden moesten aftreden omdat ze hadden verzuimd een motie van wantrouwen in te dienen tegen FSV-voorzitter en hoofdonderhandlaar J.Kruse, zoals de leden hen hadden opgedragen.

Het principe-accoord dat de FSV-leiding met de NS heeft gesloten werd door de FSV-leden in Amsterdam en bloc verworpen. Ook voorzitter Kruse, die op de Amsterdamse ledenvergadering aanwezig was om “het standpunt van de bond te verdedigen” kreeg van de leden te horen dat hij wat Amsterdam betreft kan vertrekken. In Amsterdam hebben de FSV-leden besloten om samen met hun collega's van de FNV actie te voeren.

Pas in de loop van volgende week zal blijken hoe de andere FSV-leden erover denken. Volgens de FSV is Amsterdam een uitzondering: “Het is gewoon een goed akkoord, en we zullen op de ledenvergaderingen volgende week het wantrouwen kunnen wegnemem”, zegt een woordvoerdster van het bestuur. Gisterochtend in Utrecht kostte het de onderhandelaars echter de grootste moeite om hun kaderleden hiervan te overtuigen. De kaderleden van 18 van de 21 districten spraken uiteindelijk hun vertrouwen in voorzitter J. Kruse uit. Maar volgens een woordvoerder van de FNV hingen leden en kaderleden van de spoorwegbond na afloop van de vergadering in Utrecht “massaal aan de lijn om zich niet naar ons kunnen overschrijven”. De FNV gaat er dan ook van uit dat voor de FSV "het laatste woord nog niet is gezegd'.

Pas in de loop van volgende week zal blijken hoe de leden van de CNV op het principe-akkoord met de NS reageren. Deze bond houdt een schriftelijke ledenraadpleging. De kaderleden schaarden zich gisteren achter hun bestuur. Komende dinsdag zullen de leden van de FNV zich uitspreken over het stellen van een ultimatum en nieuwe acties.