EG-rapport laakt protectionisme VS

ROTTERDAM, 10 APRIL. De Verenigde Staten werpen in dit verkiezingsjaar steeds meer handelsbarrières op. Het land moet ophouden de beschuldigende vinger richting Europa te wijzen en zou de eigen restricties onder de loep moeten nemen.

Dat staat in een rapport over Amerikaanse handels- en investeringbelemmeringen dat gisteren door de Europese Commissie is gepubliceerd. Het rapport stelt onder meer dat “Europeanen met bezorgdheid kijken naar de houding van de VS ten opzichte van het vrijhandelssysteem, dat het westen toch veertig jaar lang economische bloei heeft gegeven.”

De felle toon van het jaarlijks uitgebrachte EG-rapport lijkt een reactie op het vorige week in Washington verschenen rapport over handelsbarrières, dat ook ieder jaar verschijnt.

Daarin werd melding gemaakt van de omvangrijke landbouwsubsidies in Europa en de steun van de deelnemende landen aan het Airbus-project. Het verwijt van de Europeanen is vooral dat de grote vliegtuigfabrieken in de VS steun krijgen van het ministerie van defensie.

Over Airbus is inmiddels een akkoord bereikt. Een derde van de ontwikkelingskosten van het vliegtuigproject mag in de toekomst worden gesubsidieerd, maar moet wel worden terugbetaald. Het akkoord lag gisteren in het Amerikaanse congres onder vuur.

Juist in de afgelopen jaren hebben de Amerikanen bij vermeende handelsbelemmeringen hun toevlucht gezocht tot bi- of unilaterale oplossingen. Zo weerde de VS de invoer van tonijn uit Venezuela en Mexico en wilde het anderen dwingen ook geen tonijn meer uit die landen af te nemen. Frankrijk, Spanje en Italië gingen hier niet mee akkoord en worden nu ook geboycot.

“De EG laat zich niet dicteren in dit soort kwesties. Wij zien dit als een systematische ondermijning van de GATT”, aldus Richardson.

Een van de schrijvers van het nu verschenen EG-rapport, John Richardson, deelde mee dat veel van de problemen opgelost zouden zijn als er een resultaat zou worden bereikt in de GATT-onderhandelingen.

Een zeer optimistische president Bush stelde gisteren dat een GATT-akkoord over de landbouw zeer dichtbij is. Op 21 en 22 april zullen M. Delors en de premier van Portugal, Cavaco Silva, in Washington zijn, waar het streven is om tot overeenkomst te komen. GATT-driecteur Dunkel zei eerder deze week dat de GATT de deadline (Pasen) niet zou halen. Bush' reactie daarop was dat hij van een dergelijke deadline niets wist. (Reuter, UPI, ANP)