Bush waarschuwt Saddam Hussein

WASHINGTON / BAGDAD, 10 APRIL. De Amerikaanse president, Bush, heeft Irak gewaarschuwd naar aanleiding van de overbrenging van radarinstallaties en luchtdoelgeschut naar het noorden van Irak. Volgens Bush kan er geen twijfel over bestaan dat de Amerikanen het doen en laten van de Iraakse leider Saddam Hussein “met bezorgdheid” volgen en zullen ingrijpen zodra ze dat nodig vinden.

In een toespraak tot Amerikaanse hoofdredacteuren zei Bush dat Saddam Hussein de VN-resoluties zal moeten naleven. “Wij zullen ervoor zorgen dat hij ze stuk voor stuk naleeft, daar nemen we geen afstand van”, aldus Bush.

De Amerikaanse president zei dat Iraakse vliegtuigen ten noorden van de 36ste breedtegraad hebben gevlogen; dat is op grond van de bepalingen die Irak aan het eind van de Golfoorlog zijn opgelegd niet toegestaan. Volgens Bush houdt die schending van de bepalingen een groot risico in voor de Koerden in het gebied. Bush zei bovendien zich zorgen te maken over een hervatting van de Iraakse acties tegen de shi'ieten in het zuiden en zuidoosten van Irak.

Volgens de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie heeft luchtmachtgeneraal Glenn Profitt, de commandant van de geallieerde luchtmacht in de regio, tijdens een onderhoud met Iraakse officieren in Zakho in het noorden van Irak de bezorgdheid van de Amerikanen overgebracht.

Die bezorgdheid heeft betrekking op de overbrenging van SAM-2- en SAM-3-luchtdoelraketten naar het noorden van Irak. De raketten zouden kunnen worden gebruikt tegen geallieerde vliegtuigen die boven het gebied patrouilleren. Iraakse radareenheden hebben recentelijk deze vliegtuigen gevolgd. Daarbij komt dat de in de Golfoorlog zwaar gehavende Iraakse luchtmacht deze week weer is begonnen met oefenvluchten.

Volgens de woordvoerder van het Pentagon was de bijeenkomst van Profitt met de Iraakse officieren vooral bedoeld om “onze bezorgdheid te onderstrepen en duidelijk te maken dat daar geen misverstanden over bestaan”. De Iraakse acties, zo zei hij, “brengen een groot potentieel risico voor een incident met zich mee”. Profitt heeft de Iraakse officieren duidelijk gemaakt dat “we elke actie zullen ondernemen die we noodzakelijk achten om onze strijdkrachten te beschermen”.

In Irak heeft een VN-team de afgelopen twee dagen negentig procent van de machines van het nucleair complex Al-Atheer vernietigd. De vernietiging van het Iraakse nucleaire potentieel verloopt volgens de leider van het team volgens schema. (Reuter, UPI)