Akkoord over einde aan Afghaans conflict

GENÈVE, 10 APRIL. De partijen in de Afghaanse burgeroorlog hebben na bemiddeling van de Verenigde Naties een voorlopig vredesakoord bereikt. Dit heeft de secretaris-generaal van de vN, Boutros Boutros-Ghali, vandaag in Genève bekendgemaakt. Het akkoord voorziet in de onmiddellijke instelling van een zogenoemde "pre-overgangsraad' van vijftien leden.

Deze raad moet het land besturen tot aan de benoeming van een interim-regering, die vrije verkiezingen in Afghanistan moet voorbereiden. Volgens Boutros-Ghali zouden de Afghaanse partijen op korte termijn een internationale conferentie willen beleggen over de oplossing van het slepende conflict. De conferentie zou gehouden moeten worden binnen enkele weken. Een plaats is nog niet vastgesteld.

Gisteren maakte de Afghaanse president Najibullah zijn voornemen bekend om al eind deze maand af te treden en de macht over te dragen aan een nieuw "regeringslichaam'. Najibullah, in 1986 aangesteld ten tijde van de Sovjet-invasie van Afganistan, had al eerder gezegd “in het landsbelang” te willen aftreden, maar nog geen termijn genoemd. Er bestonden echter aanwijzingen dat zijn positie langzamerhand verzwakt raakte, vooral doordat Moskou zich na de ontbindsing van de Sovjet-Unie nauwelijks meer met Afganistan bemoeide.

Pakistan, dat de islamitische opstandelingen in Afghanistan steunt, heeft er in de afgelopen maanden sterk bij de mujahedeen op aangedrongen hun verzet tegen de VN-plannen op te geven. In meerderheid hebben zij zich akkoord verklaard. Pakistan kondigde vorige week zelfs aan dat het een luchtbrug zou beginnen naar Kabul om de nijpende voedseltekorten in de Afghaanse hoofdstad te verlichten.

Tijdens het Afghaanse conflict, dat inmiddels bijna veertien jaar woedt, zijn naar schatting een miljoen doden gevallen en zijn zeven miljoen mensen gedwongen geweest te vluchten. (AFP)