Afscheid van Kamer eerder lacherig dan emotioneel

DEN HAAG, 10 APRIL. De dramatiek viel tegen. De laatste plenaire Kamervergadering in de oude vergaderzaal verliep gisteravond eerder lacherig en verward dan emotioneel. Een afscheidsfeestje was niet georganiseerd, alle aandacht wordt gericht op de inwijding van de nieuwe zaal over tweeënhalve week. Enkele Kamerleden haastten zich om bij de allerlaatste stemmingen in de oude "balzaal' nog even het woord te voeren.

Aldus passeerde nog een keur aan parlementaire onderwerpen de revue: huursubsidie, euthanasie, de kustwacht, verpakkingen. Grote woorden werden niet uitgesproken. In de wat jolige sfeer vergiste Kamervoorzitter Deetman zich zelfs bij de stemming over een amendement. Het GPV-Kamerlid Schutte moest hem terechtwijzen. “Voorzitter, PvdA, VVD en CD hebben geen meerderheid!”, luidde Schutte's laatste staatsrechtelijke constatering in de oude zaal.

De geleidelijke overgang naar het nieuwe gebouw had de meeste Kamerleden al verzoend met het vertrek. Het vertrek uit de balzaal, die naast het glimmende marmer van de nieuwbouw steeds sjofeler leek te worden, was voor het laatst bewaard.

Vlak voordat het echt zover was, hield H.A.F.M.O van Mierlo, in 1967 voor het eerst in de Kamer gekozen, “met beheerste weemoed” nog een korte toespraak. Hij betreurde het dat “een kabinetscrisis nooit meer zo zal ruiken als hier: die wilde-beestenlucht van te grote emoties in een te klein hok, waarin honderdvijftig Kamerleden op een hoop zijn gedreven”. Om het leed te verzachten bood hij de Kamer “een familieportret van de democratie” aan: een enorme ingelijste foto van de zaal, van bovenaf gefotografeerd. Ook Groen Links had een geschenk: een nog te maken milieubedrijfsplan voor het nieuwe gebouw. Symbolisch werd aan Deetman een soort maquette van aan elkaar geplakt afval aangeboden.

Deetman had het laatste woord. Hij waarschuwde de Kamer tegen een toename van het ambtelijke karakter van haar werk. Tot slot prees hij de oude zaal en het parlement dat er 177 jaar zitting heeft gehad om de “afwezigheid van poeha en franje”. Zijn hamerslag beëindigde de laatste vergadering in de groene bankjes.