Westen: raketten Irak naar noorden

WASHINGTON/LONDEN, 9 APRIL. Irak heeft luchtdoelraketten overgebracht naar het noorden van het land, waar ze een mogelijke bedreiging vormen voor Geallieerde vliegtuigen die in het gebied patrouilleren. De Verenigde Staten, die zich hierover zeer bezorgd tonen, staan over deze zaak in contact met Groot-Brittannië, Frankrijk, Turkije en Saoedi-Arabië.

Volgens zegslieden van het Amerikaanse ministerie van defensie hebben Iraakse radareenheden bij luchtdoelbatterijen verscheidene malen Geallieerde toestellen gevolgd. Een functionaris zei dat deze zaak “niet licht wordt opgenomen” en dat een luchtaanval op een radarinstallatie “een stap is die kan worden genomen”.

De Amerikaanse generaal Colin Powell, voorzitter van de verenigde chefs van staven, weigerde gisteren, op bezoek in Londen, militaire actie uit te sluiten. Maar “ik kan u verzekeren dat onze strijdkrachten in staat zijn elke situatie het hoofd te bieden zonder zich aan nieuwe gevaren bloot te stellen”, zei hij. Powell besprak de Iraakse activiteit gisteren met de Britse premier, John Major.

De Amerikaanse Nationale-veiligheidsadviseur, Brent Scowcroft, die de Iraakse activiteit “een onderwerp van aanzienlijke bezorgdheid” noemde, wees tevens op de Iraakse troepenbewegingen van de laatste weken in het noorden, in de richting van door Koerden beheerst gebied. De afgelopen maand heeft de Iraakse leider Saddam Hussein tienduizenden militairen samen met tanks en artillerie vlak bij de Koerdische verdedigingslinies geposteerd, waar ze kleine aanvallen uitvoeren. Scowcroft sloot de mogelijkheid van een groter Iraaks offensief niet uit.

Irak en de Geallieerden hebben de laatste maanden een kat-en-muis-spel gespeeld, waarbij Bagdad beurtelings bepalingen van het staakt-het-vuren na de oorlog om Koeweit voorbeeldig nakwam , en dan weer obstructie pleegde of het Westen uitdaagde. De afgelopen dagen heeft Irak bijvoorbeeld ingestemd met de snelle ontmanteling van zijn atoomcomplex van Al-Atheer, en tegelijk de raketten naar het noorden verhuisd en aangekondigd dat zijn luchtmacht na een jaar op de grond haar patrouille-activiteit heeft hervat. (Reuter, UPI)