Weg/railtransporteur mikt op meer shuttletreinen

ROTTERDAM, 9 APRIL. De positie van de Nederlandse weg/railvervoerder Trailstar op de Europese markt wordt versterkt nu een fusie met de Belgische branchegenoot TRW op handen is en de samenwerking met het Duitse Kombiverkehr wordt gentensiveerd. De samenwerking past ook in het beleid dat de Europese Commissie en het Nederlandse ministerie van verkeer en waterstaat bepleiten. Zij zien gecombineerd weg/railvervoer als oplossing voor de milieuproblemen, die de voorspelde groei van het goederenvervoer over de weg kan veroorzaken.

Trailstar-directeur T. Mur verwacht veel van deze ontwikkelingen. Kombiverkehr wil een vestiging in Nederland openen. “Dat houdt een verbetering in van de aansluitingen op het Duitse spoorwegnet, terwijl de fusie met TRW de toegang tot het Franse net vergemakkelijkt.”

Behalve de particuliere weg/railvervoerders, vaak gelieerd aan wegtransporteurs, zijn ook dochterondernemingen van de nationale spoorwegen actief in het goederenvervoer over het spoor. Zij vervoeren niet alleen bulkgoederen, maar ook maritieme containers die kunnen worden overgeladen op daartoe bestemde vrachtwagens. Tot voor kort was het zo dat Intercontainer, het samenwerkingsverband van de Europese spoorwegen op het terrein van containertransport, en UIRR, waarin de weg/railvervoerders zijn verenigd, hadden afgesproken deze twee markten van elkaar gescheiden te houden.

Onlangs heeft het directoraat Mededinging van de Europese Commissie in het kader van de liberalisering van het goederentransport over het spoor een streep door deze afspraak gehaald. Nu kunnen zowel de spoorwegen als de wegvervoerders alle diensten op het gebied van gecombineerd vervoer aanbieden.

In verband hiermee wil ook Transfracht, de containeronderneming van de Deutsche Bundesbahn, een kantoor in Rotterdam openen. Transfracht kan dan ook alle vormen van gecombineerd vervoer aanbieden.

De EG en het Nederlandse ministerie van verkeer en waterstaat stimuleren gecombineerd vervoer. Ze denken dat de voorspelde groei van het goederenvervoer alleen zo, zonder te veel milieu-overlast en verder dichtslibben van het wegennet, kan worden opgevangen. De wisselbakken en trailers worden over grote afstanden vervoerd op de trein, terwijl de vrachtwagen wordt ingezet voor het transport tot de deur van de afnemer. De Nederlandse overheid steunt Trailstar met een bijdrage van bijna anderhalf miljoen gulden over een periode van drie jaar. De subsidie is vooral bedoeld voor het verbeteren van het management en promotionele activiteiten.

Trailstar (omzet 1990: bijna 16 miljoen gulden) heeft meer geld nodig. Binnen enkele maanden komt Trailstar met een onderhandse plaatsing van aandelen, die 3 tot 5 miljoen gulden in het laatje moet brengen. Het geld dat van banken en institutionele beleggers moet komen, is nodig voor het ambitieuze investeringsprogramma van Trailstar. Het bedrijf laat in de voormalige DDR de ontwikkeling van een zogeheten multipurpose-wagon onderzoeken.

De strategie van Trailstar is erop gericht om naar Duitsland, Oostenrijk, Scandinavië en Italië te gaan rijden met zogeheten "shuttle-treinen'. Bij deze "shuttles' worden onderweg geen wagons aan- en afgekoppeld, maar gaan treinen als een blok van het ene land naar het andere. Volgens Mur zijn deze treinen een goed substituut voor vervoer over de weg. “Nu het goederenvervoer over het spoor steeds minder door de overheden beschermd wordt, moeten rendabele vormen van gecombineerd vervoer ontwikkeld worden. Wegtransport is prima produkt, maar de groei van het goederenvervoer zal voor een belangrijk deel moeten worden opgevangen door het gecombineerde weg/railvervoer”, aldus Mur.

In oktober moet de eerste shuttle-trein rijden van Rotterdam via Duitsland naar Italië. Samen met de collega's Kombiverkehr en Cemat werkt Trailstar aan een signaleringssysteem van infraroodstralen en chips op de wagons. Dit systeem wordt gemaakt met de know how van het softwareconcern Cap Gemini en een subsidie van 2 miljoen gulden van de EG.

TRW dat ondanks zijn hoofdkantoor in Brussel vooral actief is in de haven van Antwerpen, is even ambitieus als Trailstar. In 1991 investeerde het bedrijf 10 miljoen gulden in het wagonpark, terwijl eveneens werd begonnen aan de bouw van een reusachtige terminal in de Antwerpse haven.