Verhoging van heffingen wordt mogelijk uitgesteld

DEN HAAG, 9 APRIL. De verhoging van de energieheffingen in de vorm van een belasting op brandstoffen wordt wellicht uitgesteld tot na 1 juli. Dat is voor minister Kok (financiën) een van de mogelijkheden om te voorkomen dat de collectieve lastendruk voor burgers en bedrijven dit jaar te hoog wordt.

Deze toezegging van Kok is voor de CDA-fractie voldoende om vanavond net als de andere partijen in de Tweede Kamer - uitgezonderd de VVD - in te stemmen met de hogere belasting op brandstoffen. Een of meer maanden uitstel hiervan is volgens Kok overigens maar een van de mogelijkheden om dit jaar binnen de norm van 53,6 procent collectieve lastendruk (optelsom van belastingen en premies) te blijven. Hij wil alle vormen van belastingen en premies hierbij betrekken, liet hij gisteren in de Tweede Kamer weten. In mei zal de minister van financiën aangeven welke maatregelen hij denkt te treffen.

De CDA-fractie vindt dat bij overschrijding van de collectieve lastendruk een verlaging van de energieheffing meer voor de hand ligt dan uitstel. De PvdA-fractie meent dat in principe juist niet aan de hoogte van de milieubelastingen mag worden getornd.

Volgens het kabinet zal het wel lukken op tijd met een voorstel te komen om in 1993 de milieubelasting ook op andere terreinen te heffen, waarbij op de eerste plaats aan water wordt gedacht. Minister Alders (milieubeheer) slaagde er niet in de scepsis bij de PvdA-fractie hierover weg te nemen. De PvdA gelooft niet dat dergelijke belastingwijzigingen op zorgvuldige wijze nog tijdig kunnen worden voorbereid.

Voor de CDA-fractie is de verbreding van de milieubelasting een absolute voorwaarde, omdat zij volgend jaar niet een verdere verhoging van de brandstofheffing alleen in Nederland wil. Het kabinet heeft voor 1993 en 1994 wel hogere inkomsten uit de milieubelastingen begroot.

Minister Kok verwacht dat de Europese Commissie zal instemmen met de lagere tarieven bij de brandstofbelasting die voor energie-intensieve bedrijven gelden. "Brussel' moet daar nog over besluiten en dat is een complicatie bij dit wetsvoorstel. Het zou kunnen dat de Commissie de lagere tarieven - feitelijk gaat het om minder verhoogde tarieven - als ongeoorloofde bedrijfssteun zal beschouwen. Maar die kans is, onderstreepte Kok, zeer klein. De lagere tarieven voor de staalindustrie vereisen nog afzonderlijke goedkeuring van de Europese staalraad.