Synthetische verf beter voor milieu

ROTTERDAM, 9 APRIL. Waterverdunbare verf is slechter voor het milieu dan gewone synthetische verf. Dit blijkt uit de volgende maand te publiceren resultaten van een onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven.

Het gebruik van waterverdunbare verf wordt sterk gepropageerd door het ministerie van VROM, als milieu-vriendelijk alternatief voor alkydverven (de "traditionele' verven en lakken met alkydhars als drager). Het koolwaterstofgehalte blijkt echter het enige punt waarop watergedragen verf beter scoort dan alkydverf.

Het onderzoek aan de TU Eindhoven, uitgevoerd door de werkgroep "fyische aspecten gebouwde omgeving' onder leiding van prof.dr. E. Bancken, werd mede betaald door het minsterie van VROM. Bancken en zijn mederwerkers toetsten de milieuvriendelijkheid van vier verfsoorten (waaronder waterverdunbare verf en alkydverf) op negen punten. Behalve koolwaterstof-emissie waren dat: uitputting van grondstoffen, landschapsbederving bij de grondstofdelving, bijdrage aan verzuring en broeikaseffect, andere emissies naar de atmosfeer en water, chemisch en niet-chemisch afval.

De totale milieubelasting werd uitgerekend voor een verfsysteem voor hout van twee of drie lagen over een periode van 40 jaar. Alleen wat de koolwaterstofemissie betreft vormden de waterverdunbare verven een minder grote milieubelasting dan alkydverven, zij het dat het verschil slechts 12 procent bedroeg. Volgens prof. Bancken geven deze resultaten aanleiding tot een een hernieuwde discussie over de promotie van waterafdunbare verven in het milieubeleid. “De performance en toepassingsmogelijkheden van waterverdunbare verven zijn al minder dan die van alkydverven. Ze scoren binnenshuis natuurlijk wel beter, in verband met reukbelasting.”