Subsidie Vredesburo blijft behouden

EINDHOVEN, 9 APRIL. Het college van B en W van Eindhoven heeft gisteren besloten het Vredesburo in deze stad te blijven subsidiëren.

Aanvankelijk was de gemeente van plan de subsidie van 10.000 gulden per jaar in te trekken, nadat leden van het bestuur van de stichting waartoe het Vredesburo behoort sympathie hadden getoond over de aanslag op de vliegbasis Deelen. Volgens B en W is niet gebleken dat het Vredesburo zelf bij de aanslag betrokken is geweest.