Schietterrein

Terecht een juichend bericht in uw blad van 19 maart: een nieuw natuurgebied, veroverd op het ministerie van defensie.

Maar wèl in ruil voor nieuwe schietterreinen in Brabant! Ook bij Ede moet per se de prachtige natuur geschonden worden voor een helicopterterrein.

Wat heeft dat voor zin, al die verschuivingen en nieuwe aanleg! Nu defensie gaat inkrimpen, is er toch voldoende ruimte op de bestaande legerplaatsen om aanpassingen aan de nieuwe, Europese, opzet van de krijgsmacht ten uitvoer te brengen?

Geen burger snapt de noodzaak om ons kleine, volle landje verder om te ploegen en af te rasteren!

    • A.E. Gerretsen