Resultaat nieuw systeem; Kostenstijging van medicijnen komt lager uit

DEN HAAG, 9 APRIL. Het nieuwe systeem om geneesmiddelen te vergoeden lijkt succesvol. Terwijl de kosten in het eerste halfjaar nog met 8 procent stegen, bleef de stijging in het tweede half jaar beperkt tot 6 procent.

Het afgelopen decennium stegen de kosten gemiddeld met 9 à 10 procent, met per jaar grote schommelingen.

Deze cijfers zijn ontleend aan schattingen van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, gebaseerd op cijfers van 8 van de 28 ziekenfondsen, met 30 procent van de ziekenfondsverzekerden. Medisch-farmaceutisch adviseur M.A.J.M. Bos van de VNZ zei vanmorgen dat “we uit het verleden weten dat deze cijfers representatief zijn.” Bos verwacht dat het effect van het nieuwe systeem “in toenemende mate zichtbaar zal worden.” Staatssecretaris Simons (Volksgezondheid) sprak eertijds de verwachting uit dat de groei van de medicijnkosten kon worden teruggedrongen tot 4 procent.

Het nieuwe vergoedingssysteem voor geneesmiddelen werd per 1 juli 1991 ingevoerd om een eind te maken aan de praktijk dat artsen, apothekers en groothandel geneigd waren dure geneesmiddelen te kiezen en goedkopere alternatieven te laten liggen. Patiënten die toch een dure variant willen moeten nu zelf bijbetalen. Per 1 januari is het systeem ook ingevoerd bij de particuliere verzekeraars, die de kosten van medicijnen niet langer zelf maar uit de kas van de volksverzekering AWBZ financieren.

Of de daling van de kostenstijging het gevolg is van een prijsdaling of een daling van het gebruik is nog onduidelijk. Wel geven recente enquêtegegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek een indicatie. Het aantal mensen dat de vraag “heeft u de afgelopen 14 dagen medicijnen gebruikt” met “ja” beantwoordde steeg van 29,8 procent in 1990 naar 31,5 procent in 1991.

Over het effect, per 1 januari 1992, van de AWBZ en het nieuwe systeem op het medicijngebruik door particulier verzekerden zijn nog geen betrouwbare gegevens beschikbaar. Volgens een woordvoerder van de Nefarma, die de farmaceutische industrie vertegenwoordigt, zijn er signalen dat in januari en februari een daling van het gebruik optrad, omdat veel particulier verzekerden in december medicijnen hamsterden. Voor te dure medicijnen hoefden ze immers toen nog niet bij te betalen. Op langere termijn verwacht de Nefarma echter een stijging van het gebruik, omdat particulier verzekerden die vroeger niet tegen medicijngebruik waren verzekerd dat via de AWBZ wèl zijn.

    • Kees Calje