Recht op minimumloon voor personeel in deeltijdbaan

DEN HAAG, 9 APRIL. Deeltijdwerkers krijgen wettelijk recht op het minimumloon, overeenkomstig het aantal uren dat zij werken. De Tweede Kamer heeft vandaag in meerderheid met dit voorstel van minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) ingestemd.

Nu hebben werknemers die minder dan een derde van een volledige baan hebben, geen recht op het minimumloon. Via CAO's is daarin dikwijls wel, maar niet altijd voorzien. Aan die ongelijke behandeling maakt de wetswijziging een eind. In zijn voorstel had De Vries onder meer onderstreept dat dit een versterking van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt betekent, omdat zij 80 procent van de deeltijdwerkers uitmaken.

Werkgeversorganisaties hadden zich tegen de wettelijke regeling van het minimumloon voor deeltijdwerkers verzet; zij vinden dat eerst het minimumloon bij een volledige baan moet worden verlaagd en geïndividualiseerd. In de Tweede Kamer verzetten de fracties van VVD en RPF zich tegen het wetsvoorstel, uit vrees voor negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid.

De Vries wil werknemers geen wettelijk recht op deeltijd geven. De fracties van PvdA, D66 en Groen Links drongen daar vanochtend wel op aan. Hun staat een regeling voor ogen waarbij de werknemer in principe het recht op deeltijd in plaats van een volledige baan krijgt, tenzij de werkgever kan bewijzen dat dit te grote nadelen heeft. De Vries denkt dat zo'n regeling slecht is voor de werkgelegenheid en het investeringsklimaat. De discussie hierover wordt later voortgezet.