PvdA wil uitgaven voor buitenland herschikken

DEN HAAG, 9 APRIL. De PvdA-fractie wil de uitgaven voor het buitenlands beleid verhogen en herrangschikken. De uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking moeten worden gezuiverd en verhoogd en ook de hulp aan Oost-Europa moet sterk worden verhoogd. De EG zal meer moeten uitgeven aan "extern beleid', ten koste van intern beleid.

Gistermiddag presenteerden de Kamerleden M. van Traa en A. Melkert hierover een notitie, waarmee zij een “trendbreuk” in de "buitenlanduitgaven' willen bewerkstelligen. De verhoogde uitgaven wil de PvdA-fractie financieren uit extra bezuinigingen op Defensie en herschikking in de EG-uitgaven. Van Traa zei gisteren dat de PvdA-fractie in tegenstelling tot de Pvda-minister van Defensie, Ter Beek, meent dat de herstructurering van de Nederlandse strijdmacht zal leiden tot grote kostenbesparingen. De fractie denkt aan zo'n anderhalf miljard aan extra defensie-bezuinigingen per jaar in 1993 en 1994.

De uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking moeten worden ontdaan van "onzuiverheden'. Daarom wil de PvdA de huidige norm van anderhalf procent van het netto nationaal inkomen (NNI) (circa 6,7 miljard gulden) worden verlaten. De "zuivere, directe ontwikkelingshulp' die Nederland nu geeft, beslaat 0,92 procent van het bruto nationaal produkt (BNP). Dat deel moet volgens de PvdA-fractie worden verhoogd naar 1 procent BNP, hetgeen neerkomt op circa 5,5 miljard. Onder deze "zuivere hulp' valt dan ook hulp aan landen in Oost-Europa indien deze voldoen aan de armoede-norm. Het "onzuivere' deel van de hulp wordt ondergebracht bij de uitgaven voor internationale hulp en samenwerking, die naar het oordeel van de PvdA ongeveer ook 1 procent BNP zullen moeten beslaan. Deze uitgavenpost zal bestaan uit de bilaterale en multilaterale activiteiten, al dan niet in het kader van de VN, EG, IMF, Wereldbank, Bank voor Oost-Europa en dergelijke. De EG-hulp aan Oost-Europa mag niet achterblijven bij de stijgende uitgaven ten behoeve van de armere zuidelijke EG-landen.

Het CDA wacht met een reactie op de regeringsnota over de buitenlanduitgaven, die binnen enkele maanden wordt verwacht. De VVD wijst de PvdA-plannen grotendeels af.