Onderzoek naar vaccin tegen kanker bij vrouwen

BILTHOVEN, 9 APRIL. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) onderzoekt de mogelijkheid een vaccin te ontwikkelen tegen het humaan papillomavirus (HPV), dat zeer waarschijnlijk betrokken is bij het ontstaan van baarmoederhalskanker. Een eventueel vaccin zal echter nog jaren op zich laten wachten. Het zou het eerste vaccin zijn bij de behandeling van kanker. Ter voorkoming van leverkanker wordt al het hepatitis-B vaccin gebruikt.

Volgens biochemicus drs. W.M.R. van den Akker en moleculair bioloog drs. M.R.L. Krul, beiden van het Laboratorium voor Virologie van het RIVM kan de ontwikkeling van een dergelijk vaccin van groot belang zijn voor de bestrijding van andere vormen van kanker die door virussen worden veroorzaakt.

Wereldwijd krijgt bijna een half miljoen vrouwen jaarlijks baarmoederhalskanker. Ongeveer 200.000 vrouwen sterven daaraan. Als doodsoorzaak komt baarmoederhalskanker daarmee op de vijfde plaats van alle vormen van kanker. Na borstkanker is het bij vrouwen de belangrijkste doodsoorzaak in de groep kankersoorten. Verreweg het grootste aantal gevallen van baarmoederhalskanker komt voor in ontwikkelingslanden. In Nederland is door bevolkingsonderzoek het vóórkomen van baarmoederhalskanker sterk gereduceerd. Jaarlijks worden in Nederland zo'n 1.200 nieuwe gevallen geconstateerd en overlijden driehonderd vrouwen aan deze vorm van kanker.

Uit epidemiologisch onderzoek is gebleken dat bij het krijgen van baarmoederhalskanker verscheidene seksueel overdraagbare factoren in het geding zijn. De meest waarschijnlijke kandidaten zijn enkele typen van de grote groep papilloma-virussen.

Uit onderzoek is gebleken dat de kans op het ontstaan van baarmoederhalskanker sterk verband houdt met seksueel gedrag. Heeft een vrouw geslachtsgemeenschap voor haar vijftiende of wanneer het aantal partners meer dan zes bedraagt kan het risico op het krijgen van baarmoederhalskanker toenemen met een factor tien. Maar ook het aantal partners dat de man heeft gehad blijkt van wezenlijke invloed. Door sommige onderzoekers wordt verondersteld dat de kans op baarmoederhalskanker na infectie met HPV even groot is als die op longkanker bij rokers.