Onderzoek naar magnetische velden

DEN HAAG, 9 APRIL. Elektromagnetische velden van hoogspanningsleidingen en elektrische apparatuur hebben geen aantoonbare nadelige invloed op de gezondheid.

Dit concludeert de Gezondheidsraad in een advies aan de ministers van VROM, WVC en Economische zaken. Een ongunstige invloed van uitzonderlijk sterke velden bij enkele bijzondere industrieën is wel aangetoond. Het onderzoek naar gezondheidseffecten van elektromagnetsiche velden bestaat pas enkele jaren. De Gezondheidsraad vindt het nog te vroeg voor een definitief oordeel.