Notarissen voorde ouderlijkeboedelverdeling

DEN HAAG, 9 APRIL. De Koninklijke Notariele Broederschap heeft in grote meerderheid een voorkeur voor een wettelijk erfrecht waarbij de langstlevende echtgenoot enig erfgenaam is, en kinderen dus niets erven.

Een motie waarin de voorkeur voor een erfrecht op basis van deze zogeheten ouderlijke boedelverdeling werd uitgesproken, werd gisteren op de algemene ledenvergadering van de Broederschap in Utrecht bij acclamatie aanvaard. Het bestuur zal deze mening in een brief aan minister Hirsch Ballin en de vaste Kamercommissie van justitie kenbaar maken.

Tegelijkertijd blijft de Broederschap bij haar standpunt van anderhalf jaar geleden dat de door minister Hirsch Ballin (justitie) voorgestelde vruchtgebruikregeling werkbaar is. Hierbij zijn langstlevende echtgenoot en kinderen erfgenamen, de kinderen hebben recht op goederen na het overlijden van de langstlevende ouder.

Volgens de Nijmeegse hoogleraar en notaris prof.mr. M.J.A. van Mourik, auteur van het ontwerp op basis van ouderlijke boedelverdeling, heeft het bestuur van de Koninklijke Notariele Broederschap gisteren met aftreden gedreigd. Hiermee zou het bestuur willen voorkomen dat de 1.200 leden van de Broederschap het wetsvoorstel van Hirsch Ballin definitief zouden afwijzen. Daarmee zou het bestuur zijn “politieke geloofwaardigheid” verliezen.

Een woordvoerder van de Broederschap ontkent dat er “met portefeuilles” is gezwaaid. “Het bestuur heeft gezegd dat zij bij negatief oordeel terug zou moeten naar de ledenraad. Dat wordt door sommigen genterpreteerd als dreigen met aftreden.”

In de praktijk zou het voorstel van de minister in verband met echtscheidingen en tweede huwelijken veel complicaties opleveren, vindt volgens een recente opiniepeiling ruim 90 procent van alle notarissen. In het voorstel van de minister behouden de kinderen bij hertrouwen van de langstlevende ouder het recht op hun wettelijke erfdeel in geld als hun langstlevende ouder overlijdt behouden zij dat recht. De tweede echtgenoot of echtgenote heeft geen recht op wettelijk vruchtgebruik van het wettelijk erfdeel (legitieme portie) van de kinderen uit het eerste huwelijk.

Verder kent het voorstel van de minister volgens Van Mourik het bezwaar dat de langstlevende wel het vruchtgebruik heeft van de goederen die tot het erfdeel van de kinderen behoren, maar dat hij of zij door de kinderen min of meer “in de gaten gehouden zal worden”.