Monopolie van Veronica-top is ten einde

Het is uit met de alleenheerschappij in het familiebedrijf van Rob Out en zijn medewerkers.

Het onderzoeksbureau KPMG gaf na een intern onderzoek bij de Veronica Omroep Organisatie een uiterst negatief oordeel over de manier waarop de piraten van het eerste uur nu de publieke A-omroep leiden. Het Dagelijks Bestuur van Veronica besloot na lezing van het rapport tot een reorganisatie van de zeskoppige top. Daarin zetelen nu Rob Out als algemeen directeur, Joop Daalmeijer en Lex Harding als directeuren tv en radio alsmede Jan van Doorn (programmaleider tv), Hans van der Veen (adjunct-directeur radio) en Jan Herselman (financieel directeur). Gestreefd wordt naar een leiding van drie personen; de vraag is wie van dit zestal daarin nog zitting krijgt.

Aan het verslag van het onderzoeksbureau ging een heftig conflict vooraf. Televisiedirecteur Daalmeijer staat een grote omroeporganisatie voor die de programma's voor een belangrijk deel in eigen huis moet maken. Out, voorstander van een afgeslankte omroep die veel uitbesteedt, beschuldigde zijn tv-directeur van het beramen van een "coup'. De uitkomst van KPMG - dat adviseert de omvang van het bedrijf te handhaven - is een nederlaag voor Out. De van de VARA afkomstige tv-directeur behoort bovendien niet tot degenen wier “stuwende kracht, voortkomend uit de pioniersrol van de leiders, dreigt te verminderen”.

    • Tom Rooduijn