"Leger en politici beraamden coup Polen'

WARSCHAU, 9 APRIL. De Poolse minister van defensie is gisteren “met vakantie” gegaan, twee dagen nadat hij een aantal politici had beschuldigd van een poging om met behulp van legerofficieren de macht naar zich toe te trekken.

Minister Jan Parys uitte zijn beschuldigingen maandag op een bijeenkomst van de generale staf van de strijdkrachten. Hij noemde geen namen, maar uit de context valt op te maken dat hij president Lech Walesa en twee leden van diens presidentiële staf op het oog had. De uitlatingen van Parys, Polens eerste niet-militaire minister van defensie, waren dinsdag aanleiding voor een zitting van het kabinet achter gesloten deuren. Parys is door politici en de media opgeroepen in het openbaar te zeggen wie hij beschuldigt, danwel de beschuldigingen in te trekken; als hij in gebreke zou blijven, zou hij zelf kunnen worden beschuldigd van een poging het leger bij een politiek machtsspel te betrekken en zou hij moeten opstappen, zo schreef gisteren het blad Gazeta.

Parys heeft noch namen genoemd, noch de beschuldigingen ingetrokken. Gisteren maakte het ministerie van defensie bekend dat hij “met vakantie” is gegaan.

In zijn uitlatingen van maandag, die hij in een vraaggesprek op de televisie herhaalde, zei Parys dat er eind vorige week een poging was ondernomen om een staatsgreep te plegen. Daartoe was een groep officieren bijeengekomen. Enkele politici zouden de officieren een snelle promotie hebben beloofd als ze zouden meewerken. “Politici die dit soort acties achter mijn rug om ondernemen houden zich gewoon met intriges bezig. Ze schaden het leger en ze schaden het land”, aldus Parys in het vraaggesprek op de televisie.

Volgens de Poolse media had Parys naast Walesa, die bij voortduring blijk geeft van zijn ongeduld over de voortgang van het hervormingsproces en die ook al weinig geduld kan opbrengen ten aanzien van een aantal politieke leiders die zijn vertrouwen niet genieten - onder wie zowel premier Olszewski als minister Parys - , diens stafchef Mieczyslaw Wachowski en een van zijn medewerkers op het oog. Dat Parys uiteindelijk geen namen heeft genoemd getuigt volgens de voormalige staatssecretaris van defensie Janusz Onyszkiewicz van “een groot gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef”. (Reuter, AP)