Laatste opiniepeilingen in Groot-Brittannië geven geen uitsluitsel; Neil of John, dat is de kwestie

LONDEN, 9 APRIL. Wordt het Neil Kinnock of blijft het John Major? Dit is de dag waarop de Britse kiezers uitmaken of het tijd is voor verandering met Labour, dan wel of de Conservatieven de beste kans bieden om het land uit een economische recessie te slepen. De laatste opiniepeilingen in deze nek-aan-nek-strijd tussen Labour en Tories waren gunstig voor de Conservatieven: drie peilingen gaven aan dat zij een achterstand van twee procent op Labour haddenb ingelopen.

Alle partijleiders, John Major, Neil Kinnock en Paddy Ashdown, hebben het rituele vertrouwen uitgesproken dat hun partij overtuigend gaat winnen. Op grond van de laatste peilingen zijn de Britten echter op weg naar een situatie waarin noch Labour, noch Tories een beslissende meerderheid zullen krijgen. In dat geval zijn zij voor het succesvol vormen van een regering afhankelijk van de instemming van kleinere partijen en vooral van de Liberale Democraten, met een gepeilde aanhang van 20 procent van de stemmen. Paddy Ashdown heeft al gezegd dat zijn partij tegen het regeringsprogramma van een nieuwe minderheidsregering zal stemmen, indien daarin niet de belofte is vervat van wijziging van het kiesstelsel naar evenredige vertegenwoordiging. In dat geval wachten de Britten nog dit jaar nieuwe verkiezingen.

Labour kreeg vanmorgen een laatste opsteker doordat uitgerekend de Financial Times, de krant bij uitstek voor City, zich uitsprak voor een Labour-regering. De krant heeft in de afgelopen weken uitvoerig bericht over de bange verwachting in bedrijfsleven en financiële wereld dat Labour het roer in handen zou krijgen. “Als deze verkiezing alleen ging om de keuze tussen partijleiders, dan zou Mr. Major de voorkeur verdienen. Maar dat is niet het geval. De risico's van het in zijn macht bevestigen van een verzwakte en onzekere Conservatieve Partij, afgezet tegen de voortgang die Labour heeft gemaakt door zichzelf tot een moderne partij te maken, rechtvaardigen het risico van een verandering - net”, de FT.

Alle kranten hebben hun lezers de afgelopen weken een stemadvies gegeven, veelal gebaseerd op de politieke voorkeur van de eigenaar van de krant. Vijf van de zes tabloids adviseerden Tory te stemmen, met alleen de Daily Mirror van wijlen Robert Maxwell pro-Labour. Van de landelijke kwaliteitskranten heeft The Guardian, net als de FT, geadviseerd Labour te stemmen. The Independent toonde zich enthousiast over de Liberale Democraten en de overige kranten waren voor de Conservatieven.

“Als het electoraat de Conservatieven vandaag weigert te vergeven, zal het de prijs moeten betalen van een Labourregering, misschien gesteund door de Liberale Democraten, die dit land een generatie achterop zal zetten”, waarschuwt de Daily Telegraph.

    • Hieke Jippes