La República

Er was een zekere nieuwsgierigheid naar het kabinet dat nu is aangtreden, vooral wegens verontrustende machtsconcentratie bij de leden ervan. Men mag niet vergeten dat de uitvoerende macht nu tegelijkertijd ook wetgevende en juridische macht is. Dat is zelfs ten tijde van de voorbije militaire dictatuur nooit voorgekomen.

Het nieuwe kabinet is begonnen met het goedkeuren van een "basiswet', die het uitgangspunt vormt voor de doelen die Fujimori tijdens zijn televisietoespraak heeft vastgelegd voor zijn regering. Het zou ons deugd hebben gedaan daarin het fundamentele principe te zien van respect voor de mensenrechten en democratische vrijheden, maar dat lijkt op het ogenblik te veel gevraagd. Niettemin kan dit binnenkort worden gevraagd door de internationale gemeenschap en het Amerikaanse Congres.

(De regering) heeft de trias politica vernietigd die sinds de Franse Revolutie de basis vormt van iedere democratie.

Fragmenten uit het hoofdartikel van de Peruaanse krant La República, die is gelieerd aan de oppositionele APRA-partij van oud-president Alán Garcá, van gisteren.