Kritiek op "gezeur' in onderwijs

ROTTERDAM, 9 APRIL. “Het eerste wat in het onderwijs moet gebeuren is ophouden met zeuren. Niets is zo onprofessioneel als klagen, niets speelt de politici ook zo in de kaart.”

Volgens J.K.M. Gevers, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam kan er pas sprake zijn van een hersteld aanzien van het onderwijs als leraren stoppen met klagen. “Anders leiden alle maatregelen die worden voorgesteld om het leraarschap aantrekkelijker te maken en om het beroep te professionaliseren tot niets.”

Gevers, die sprak op een symposium in Den Haag over de nascholing van leraren in het beroepsonderwijs, noemde als belangrijke voorwaarde voor het herstel van het elan in het onderwijs het verdwijnen van de huidige vakbonden. “Want die hebben in de afgelopen jaren niet alleen de toon gezet voor het voortdurende gezeur, ze hebben het onderwijs ook opgezadeld met regels en mentaliteit die de noodzakelijke omslag vrijwel onmogelijk maken. De bonden vormen het morbide deel van het onderwijs, een nagel aan de doodkist.”

Volgens Gevers, oud-voorzitter van de HBO-Raad, de vereniging van hogescholen, heeft het onderwijs vooral behoefte aan zelfbewuste docenten. “Professionals die hun vak verstaan en zo nodig de omstandigheden naar hun hand zetten, ook al zijn deze niet ideaal. Ze behoren hun werk goed te doen en hun omgeving niet lastig te vallen met hun problemen.”

Hij verwacht dat de politiek “zich rot zal schrikken” als het onderwijs ophoudt met klagen. “Zij zal zich geen raad weten. Nu kan zij nog voortdurend de meest bizarre maatregelen nemen. De bezwaren daartegen worden immers gesmoord in het dagelijks geklaag en dus niet gehoord.”