Kostuum Museum gaat dicht

ROTTERDAM, 9 APRIL. Het Historisch Kostuum Museum in Utrecht gaat zondag voorgoed dicht. De historische collectie zal bij andere museale instellingen moeten worden ondergebracht. Als redenen voor de sluiting noemt de directie onder meer de steeds zwaarder wordende lasten, het ontbreken van structurele financiële steun en de onzekerheid rondom de opvolging van de museumleiding.

Dit enige zelfstandig opererend kostuummuseum in Nederland werd in 1975 opgericht door de kostuumhistoricus F. van der Laken. Dankzij schenkingen en bruiklenen ontstond "een collectie van nationaal belang, goed beheerd en verzorgd', aldus een rapport van het Centraal Laboratorium in Amsterdam. Tentoonstellingen kwamen vaak tot stand met de hulp van vrijwilligers en met incidentele steun van sponsors en gemeente.

In 1986 stelde de wethouder van cultuur van Utrecht, C. Pot, nog voor om de gemeentelijke kostuumcollectie, ondergebracht in het Centraal Museum in Utrecht, over te dragen aan het Historisch Kostuum Museum. Protesten bleven niet uit. Verzamelaar Van der Laken kreeg toen onder meer van de Nederlandse Kostuumvereniging, waarbij vrijwel alle particuliere verzamelaars zijn aangesloten, het verwijt niet altijd authentiek materiaal te exposeren en het met de feiten in begeleidende brochures van zijn tentoonstellingen niet zo nauw te nemen. Ook het Centraal Museum kantte zich tegen de afstoting van haar kostuumcollectie. Van der Laken beriep zich op het grote aantal bezoekers van zijn particuliere museum. Gezien het feit dat het Historisch Kostuum Museum met andere museale instellingen onderhandelt over overname van haar collectie, wil men geen verdere mededelingen doen over omvang en geschatte waarde van de kostuums.