KNSF verwacht kostendekkende exploitatie in 1992

Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken (KNSF) heeft vorig jaar een verlies geleden van 1,64 miljoen gulden (1990: 6,2 miljoen).

Dit is inclusief een buitengewone last van 1,60 miljoen gulden als voorziening voor bewaking en schoonmaak van het terrein in Ouderkerk a/d Amstel. KNSF wordt omgevormd naar een beheers- en beleggingsmaatschappij van onroerende goed. De directie verwacht over 1992 een kostendekkende exploitatie.