Kernfysici propageren kernwapenarsenaal tegen vijand uit ruimte

Kernfysici in het nauw maken rare sprongen. Terwijl aan beide zijden van het vroegere IJzeren Gordijn een begin wordt gemaakt met het ontmantelen van de kernwapenarsenalen en het geschikt maken van kernwapenlaboratoria voor meer vredelievend onderzoek, zijn er fysici die nu juist pleiten voor méér en krachtiger kernwapens.

Dat bleek tijdens een bijeenkomst op het Los Alamos National Laboratory in de VS. De wapens zijn nu niet bestemd voor een aardse vijand, maar voor een mogelijke vijand uit de ruimte.

In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat planetoïden, komeetkernen, of fragmenten daarvan, kosmisch gesproken soms "rakelings' langs de aarde scheren. Heel af en toe botst zo'n object op de aarde en richt er een flinke verwoesting aan. En in het verre verleden zouden er zelfs objecten zijn neergekomen die een groot deel van alle levensvormen op aarde hebben uitgeroeid en de evolutie daardoor een andere kant op hebben gestuurd.

De kans dat een groot object op aarde botst is echter heel klein, veel kleiner dan allerlei andere gevaren op de aarde zèlf. Zo schijnt er in de geschiedenis nog nooit een beschaving door een object uit de kosmos te zijn uitgeroeid. Toch wordt de dreiging soms wat opgeklopt, en wel om fondsen te verwerven voor telescopen en programma's voor het onderzoek aan planetoïden en kometen in het algemeen. Dat opkloppen dreigt nu echter kernfysici in de kaart te spelen.

Onlangs werd in Los Alamos een workshop gehouden, georganiseerd door de ruimtevaartorganisatie NASA, over het opsporen en met behulp van raketten uit hun baan stoten van planetoïden waarvan de kans groot is dat ze in de toekomst tegen de aarde kunnen botsen. Tijdens deze bijeenkomst, die niet door de pers mocht worden bijgewoond, waren vele deskundigen op het gebied van kernwapens en "Star Wars'-systemen aanwezig, onder wie de legendarische "vader' van de waterstofbom, de nu 84-jarige Edward Teller.

Volgens Robert L. Park, een fysicus van de universiteit van Marlyland, was het wapengekletter alom te horen. De kernfysici, kennelijk bang om als gevolg van de ontspanning tussen Oost en West werkloos te worden, gebruikten nu de "dreiging' uit de kosmos als rechtvaardiging voor de voortzetting en zelfs uitbreiding van hun werk. Eén spreker stelde voor om een vloot van 1200 raketten met kernkoppen gereed te houden voor het uit hun koers brengen van gevaarlijke planetoïden. Teller zelf drong aan op de ontwikkeling van een nieuwe superbom, 10.000 maal zo krachtig als de krachtigste bom tot nu toe.

Het handjevol niet-militaire experts, inclusief de onderzoekers van kometen en planetoïden, was volgens Park ontzet. Zó hadden de astronomen het niet bedoeld. De strijders wilden de aarde ten koste van enorme bedragen "verdedigen' tegen een gevaar dat, zo het al bestaat, misschien duizenden of miljoenen jaren aan de aarde voorbij zal gaan. Tegen die tijd zal onze beschaving, als wij hem zèlf niet vernietigd hebben, misschien wel een andere oplossing voor het probleem hebben gevonden. Park vraag zich daarom af wie ons nu tegen het wapengekletter van de Star Warriors zal beschermen.

    • George Beekman