Jaarcijfers Rood Testhouse later door ruzie met EZ

Rood Testhouse, leverancier van micro-elektronische produkten en diensten, kan de jaarcijfers over 1991 pas in de tweede helft van april publiceren.

Met het ministerie van Economische Zaken is onenigheid is ontstaan over de terugvordering van aan dochtermaatschappij Rood Testhouse Limburg betaalde premies in het kader van de Investerings Premie Regeling.

De directie heeft tegen het voornemen van EZ tot terugvordering bezwaar gemaakt. Binnen enkele weken wordt een beslissing van het ministerie verwacht of het de terugvordering wenst door te zetten dan wel in te trekken. De directie wenst deze beslissing af te wachten alvorens tot publicatie van cijfers over te gaan.

Het zou om substantiële bedragen gaan die de cijfers behoorlijk kunnen beïnvloeden. Zonder de omvang precies aan te willen geven deelde een woordvoerder mee dat “het gaat om een belangrijk bedrag.”