Geen uitkering op aandelen/obligaties Medicopharma

Houders van aandelen en obligaties van de failliete medicijnengroothandel Medicopharma uit Zaandam zullen niets ontvangen.

De curatoren verwachten dat na voltooiïng van de liquidatie aan aandeel- en obligatiebezitters geen uitkering zal kunnen worden gedaan. Wel wordt verwacht, dat preferente schuldeisers volledig worden betaald en dat concurrente schuldeisers een gedeeltelijke betaling ontvangen. Op dit moment kan dit echter nog niet met zekerheid worden gezegd, zo hebben curatoren en directie bekendgemaakt. Inmiddels is Aesculaap te Boxtel aan Kovico Beheer te Veenendaal verkocht en zijn de activa van Medicopharma te Charlotte in de Verenigde Staten eveneens te gelde zijn gemaakt.

Op 25 juni zal een informatieve aandeelhoudersvergadering worden gehouden met als agendapunten onder meer bespreking van de resultaten over 1991 en de verwachte uitkomst van de liquidatie van de vennootschap.