Frankrijk gaat groei economie stimuleren

PARIJS, 9 APRIL. De nieuwe Franse premier, Pierre Bérégovoy, wil de economische groei versnellen en de werkloosheid met nieuwe maatregelen bestrijden zonder af te wijken van het gevoerde beleid van monetaire stabiliteit. Bérégovoy zei dit gisteren in zijn regeringsverklaring, waarin hij ook opschorting van de Franse kernproeven voor dit jaar aankondigde.

Bérégovoy, die vorige week tot premier werd benoemd, kondigde aan dat het hoge btw-tarief op auto's en luxe-artikelen met ingang van aanstaande maandag van 22 tot 18,6 procent wordt verlaagd. Met deze koopkrachtinjectie van circa vijf miljard francs (bijna 1,7 miljard gulden) wil de nieuwe socialistische regering de “hervatting van de economische opleving versnellen”.

De bestrijding van de werkloosheid - de hoogste prioriteit van de nieuwe regering - zal worden aangepakt met een reeks maatregelen, waaronder "verdeling van werk'. Bérégovoy beloofde dat 900.000 langdurig werklozen (van de bijna drie miljoen Fransen die geen werk hebben) voor eind oktober of een baan, of een opleiding of een “activiteit van algemeen belang” zullen krijgen. Deze maatregelen zullen de Franse schatkist ongeveer tien miljard franc (ruim drie miljard gulden) kosten.

Het besluit om de vier à zes voor dit jaar voorziene Franse kernproeven op het atol Mururoa op te schorten wordt in Frankrijk gezien als een concessie aan de twee milieupartijen die al lang ijveren voor stopzetting van de kernproeven. Het besluit is genomen door president Mitterrand. In een brief die gisterochtend is verstuurd aan de staatshoofden en regeringsleiders van de overige kernmogendheden spreekt de Franse president de hoop uit dat de onderhandelingen over strategische ontwapening snel zullen worden afgesloten. Bérégovoy zei dat Parijs in 1993 zal bezien “of het voorbeeld is gevolgd”. De Verenigde Staten lieten gisteren direct weten dat ze doorgaan met nucleaire proeven.

Pag.5: "Binnenlandse politiek'

De Franse Groenen die bij de recente lokale verkiezingen zeven procent van de stemmen kregen, hebben stopzetting van de kernproeven steeds als voorwaarde voor regeringsdeelneming gesteld en toonden zich ingenomen met het besluit van Mitterrand. De gaullistische leider Chirac noemde het besluit van de president dan ook een “operatie van binnenlandse politiek”.

Bérégovoy kondigde voorts aan dat het bestaande meerderheidskiesstelsel voor de parlementsverkiezingen niet veranderd zal worden voor de algemene verkiezingen van volgend voorjaar. Hij kwam daarmee tegemoet aan de gaullistische en liberale oppositie die invoering van een nieuw systeem met gedeeltelijk evenredige vertegenwoordiging, zoals door president Mitterrand was geopperd, krachtig heeft afgewezen. Op grond van de recente lokale verkiezingen, waarbij de socialisten zware nederlagen leden, verwachten de rechtse partijen volgend jaar een ruime meerderheid in het parlement te behalen. De Groenen zijn anderzijds evenals andere kleine partijen tegen het meerderheidskiestelsel bij de parlementsverkiezingen omdat dit de grote partijen bevoordeelt. Bérégovoy negeerde gisteren de communisten die zichzelf als de linkse oppositie tegen de regering zien.

In de elf maanden tot de parlementsverkiezingen staat Bérégovoy en zijn regering een felle politieke strijd te wachten. Dat bleek gisteren, toen de premier aankondigde dat “het abces van de corruptie in de politiek” moet worden weggenomen. Op de oppositiebanken barstte een storm van protest uit, waarbij onder meer de naam van Bernard Tapie werd geschreeuwd. De nieuwe minister van stadsontwikkeling heeft naam gemaakt in allerlei "affaires'. Bérégovoy veroorzaakte vervolgens een incident: hij haalde een lijst namen te voorschijn “waarover ik met u zou kunnen spreken”. Een aantal afgevaardigden van de oppositie verliet daarop de vergaderzaal. Later bood Bérégovoy zijn excuses aan. De lijst bevatte drie namen, alle van niet-politici.

Over het politiek gevoelige immigratievraagstuk zei Bérégovoy dat reguliere immigranten “de plicht hebben de gewoonten van Frankrijk en de wetten van de republiek te respecteren”. De regering zal een eind maken aan familiehereniging met meerdere echtgenoten, omdat polygamie in Frankrijk verboden is.

Tenslotte wil Bérégovoy de ratificatie van de akkoorden van Maastricht over de politieke en monetaire unie in de Europese Gemeenschap in het midden van dit jaar voltooien.

    • Jan Gerritsen