FNV-bond wil in '93 minder nadruk op loon

AMSTERDAM, 9 APRIL. De Industriebond FNV pleit voor een centraal akkoord tussen werkgevers, vakbonden en overheid voor de collectieve arbeidsovereenkomsten in 1993.

Daarin zouden afspraken over werkgelegenheid, gezond werk en scholing voorop moeten staan. Nu komt het loon nog vaak op de eerste plaats.

Voorzitter van de Industriebond FNV, B. van der Weg, heeft zijn voorstel vandaag in de bondsraadvergadering besproken. Dit parlement van de bond kwam vanmiddag in Nunspeet bijeen. Voor volgend jaar voorziet Van der Weg een grote eenzijdige druk op het inkomen. “Men dreigt met blokkades op de aanvullingen op de uitkeringen, de Vut en arbeidstijdverkorting. Het wangedrag van overheid en werkgevers dreigt te resulteren in een loongolf”, meent Van der Weg.

Volgens de Industriebond staan teveel mensen buiten het arbeidsproces. Om meer uitkeringsgerechtigden en gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk te helpen, wil de FNV-bond de kwaliteit van de arbeid verbeteren. Een eenzijdig loonoffer van de werknemers wijst de voorzitter van de Industriebond van de hand, evenals lastenverlichting in ruil voor loonmatiging. Van der Weg: “Het kabinet heeft tot nu toe alleen gezorgd voor lastenverzwaringen en daarmee voor het opdrijven van de inflatie.”

Volgens de FNV-bond is het voorstel een gebaar naar het kabinet, dat de loonafspraken in de huidige CAO's te hoog vindt. De gemiddelde loonstijging in de marktsector zit nu boven de 4 procent. De koppeling tussen lonen en uitkeringen zou hierdoor in gevaar komen, meent het kabinet. De Industriebond wil in 1993 een deel van de loonruimte inzetten voor goede doelen, waardoor een beheerste loonontwikkeling mogelijk wordt.

De werkgeversorganisatie VNO kijkt sceptisch tegen het voorstel van de Industriebond aan. Volgens secretaris Sociale Zaken van het VNO, J.W. van den Braak, liggen dit soort afspraken al vast in het "gemeenschappelijk beleidskader'.

Van den Braak wil zich niet uitlaten over de eventuele kansen voor een centraal akkoord in 1993. In de Stichting van de Arbeid leidden afspraken over negatieve en positieve prikkels voor het ziekteverzuim in november vorig jaar ook tot een centraal akkoord. Van die afspraken is in afgesloten CAO's tot nu toe nauwelijks iets terug te vinden. “Het VNO is teleurgesteld in de houding van de bonden. Ze hebben zich obstinaat gedragen, zich nauwelijks of niet aan de afspraken gehouden”, aldus VNO-secretaris Van den Braak.