F.H.G. de Grave, wethouder in Amsterdam, en ...

F.H.G. de Grave, wethouder in Amsterdam, en Th.A.J. Toonen, hoogleraar in de sociale wetenschappen in Leiden, zijn door minister Dales benoemd tot lid van de (advies)Raad voor het binnenlands bestuur.

Zij zijn de opvolgers van de afgetreden leden, mevrouw M.W.M. Vos-van Gortel (burgemeester van Utrecht) en prof. U. Rosenthal.