EZ overweegt fonds voor afdekken risico's bedrijven Oost-Europa

AMSTERDAM, 9 APRIL. Het ministerie van economische zaken bestudeert hoe het ondernemingen, die in Midden- en Oost-Europa willen investeren, kan helpen bij het afdekken van hun commerciële risico's.

Dat zei staatssecretaris Y. van Rooij vanmorgen tijdens een symposium bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel over Nederlandse joint ventures in Midden- en Oost-Europa. Een mogelijkheid is de oprichting van een fonds dat door de overheid wordt gesteund.

Van Rooij bestreed de opvatting dat de overheid te weinig hulp biedt aan Nederlandse bedrijven die investeren. Volgens onderzoek dat vanmorgen werd gepresenteerd, zijn er thans 394 Nederlandse joint ventures in Midden- en Oost-Europa. Volgens de onderzoekers ligt Nederland daarmee achter op andere Europese landen. Zij wijten dit onder meer aan de grote overheidssteun elders.

Volgens Van Rooij hanteren sommige Europese regeringen een ruimere definitie van "hulp aan bedrijven'. “Zij rekenen bijvoorbeeld kredietverzekeringen en exportkredieten mee. Nederland kent die ook, maar hier vallen ze buiten de hulpprogramma's.”

Op grond van de bedragen die Nederlandse ondernemingen in Midden- en oost-Europa investeren is er volgens Van Rooij geen sprake van dat Nederland afbreuk doet aan zijn positie als vijfde investeerder in de wereld. “In Polen en Tsjechoslowakije is Nederland de derde investeerder, in Roemenië de vijfde. In Hongarije is het Nederlandse aandeel in de buitenlandse investeringen afegelopen maanden verdrievoudigd tot vijf procent.”

In het GOS, de voormalige Sovjet-Unie, hoopt Van Rooij komende zomer het eerste hulpproject te kunnen starten. Hier is het volgens de staatssecretaris moeilijker te investeren in joint ventures dan elders in Oost-Europa, omdat er wegens de chaos in deze landen moeilijk partners kunnen worden gevonden. In het kader van de EG geeft Nederland ook steun op het gebied van landbouw en energie in het GOS.

De onderoekers traceerden 394 joint ventures van 237 Nederlandse bedrijven, waarvaan een deel vermoedelijk alleen op papier bestaat. Bijna tweederde van alle investeringen in joint ventures zijn bedragen tussen de 40.000 en 100.000 gulden. Verder constateren ze grote belangstelling voor joint ventures van bedrijven die zwart geld willen "witwassen'. Een van de respondenten was zelfs alleen in de gevangenis te bereiken. Van Rooij zei met de Midden- en Oosteuropese regeringen over de zwartgeldkwestie te zullen gaan overleggen.