Experimenten

DE FRANSEN volgen sinds gisteren het oude Sovjet-pad. Schort de kernproeven voor een tijdje op, vraag de andere atoommogendheden dit fraaie voorbeeld te volgen, constateer na verloop van tijd dat dit niet het geval is, speel de vermoorde onschuld en hervat de proeven.

Het resultaat is dat 1) de eigen kernmacht in stand wordt gehouden en 2) de verantwoordelijkheid daarvoor zogenaamd op andermans schouders wordt gelegd. Doorzichtig, maar opnieuw doeltreffend: de Franse Groenen en Ecolo's hebben de bekendmaking van de regering met applaus ontvangen.

Maar toch kan de reikwijdte van het Franse besluit niet uitsluitend met de maten van het cynisme worden gemeten. De opschorting van de proefnemingen in de Pacific toont aan dat het militaire atoomprogramma in Frankrijk zelf niet langer onomstreden is. Wel richt het verzet zich vooral tegen de gevolgen voor het milieu van de experimenten, maar het kan niet anders dan dat nu de functie en betekenis van het Franse kernwapen in de internationale machtsverhoudingen ook aan de orde worden gesteld. De leider van de oppositie, ex-premier Chirac, heeft de voorzet al gegeven met zijn kritiek dat het regeringsbesluit de veiligheid van het land op het spel zet.

Met de vanzelfsprekendheid van het Franse kernwapen voor het overgrote deel van de Franse publieke opinie is het afgelopen. Zowel voor het geval de opschorting van de proeven wordt verlengd als wanneer die opschorting weer ongedaan wordt gemaakt.