Effectenhuis in beroep tegen straf

ROTTERDAM, 9 APRIL. Suez Kooijman gaat in beroep tegen de straf die de Amsterdamse effectenbeurs het effectenhuis afgelopen vrijdag heeft opgelegd in de zaak HCS. Een woordvoerder van de Amsterdamse Effectenbeurs heeft dit bevestigd.

Aan Suez Kooijman werd door de beurs in het kader van een interene tuchtrechtelijke procedure een straf opgelegd voor handel met voorkennis in aandelen HCS-technology in de zomer van vorig jaar. Over de hoogte van de strafmaat die na zes maanden onderzoek door de ordecommissie van de beurs is uitgesproken doen zowel de Amsterdamse Effectenbeurs als Suez Kooijman hangende het beroep geen mededelingen. Suez Kooijman werd afgelopen dinsdag door de beurs officieel ingelicht over de uitspraak.

Het beroep van Suez Kooijman tegen de uitspraak komt niet onverwacht. Uit onvrede over de gang van zaken bij het onderzoek door de ordecommissie stapte directeur R.G.W. Kooijman begin dit jaar uit het beursbestuur.

Uit de gang van zaken tot nu toe valt een voorzichtige conclusie te trekken over de straf waartegen die Suez Kooijman beroep aantekent. Het reglement van de Amsterdamse Effectenbeurs hanteert een vijftal in zwaarte oplopende strafmaten: een waarschuwing, een berisping, een boete tot 500.000 gulden. schorsing tot 6 maanden en ontzetting uit het lidmaatschap. De eerste drie van deze strafmaten hoeven niet met naam en toenaam van de veroordeelde partij te worden gepubliceerd. De laatste twee wel, waaruit kan worden geconcludeerd dat Suez Kooijman ten hoogste een geldboete opgelegd heeft gekregen. Wegens verblijf in het buitenland was R. Kooijman vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.