Dalend verlies HSS

Het energiefonds Holland Sea Search Holding heeft over 1991 een verlies geleden van 10,3 miljoen tegenover 31,6 miljoen gulden verlies in het jaar ervoor.

HSS heeft vorig jaar zeven putten geboord. Vijf hiervan leverden geen resultaat op. De uitgaven voor niet succesvolle exploratie-activiteiten en waardevermindering van exploratievergunningen zijn de oorzaak van de verliezen. Het bedrijfsresultaat kwam in 1991 uit op een verlies van 5,2 miljoen tegenover een min van 22,4 miljoen gulden in het jaar ervoor.

In 1990 werd het bedrijfsresultaat extra gedrukt door een afschrijving van de immateriële vaste activa met 16,9 miljoen gulden. In 1991 bedroeg de waardevermindering van de exploratievergunningen 2,5 miljoen gulden. Het groepsvermogen daalde van 60,9 miljoen naar 51,7 miljoen gulden.