CDA ziet af van onderzoek naar lonen in onderwijs

DEN HAAG, 9 APRIL. Er komt geen aanvullend, extern onderzoek over de achterstand van de lonen in het onderwijs ten opzichte van de rest van de rijksoverheid.

Het CDA gaat alsnog akkoord met de beantwoording door Ritzen van alle vragen die de Tweede Kamer over het loonstructuuronderzoek van Research voor Beleid heeft gesteld.

Ritzen schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij “indien noodzakelijk voor een adequate beantwoording” externe expertise zal inschakelen. Het CDA wilde aanvankelijk onafhankelijk onderzoek van derden vragen. Ritzen vatte dit op als wantrouwen in zijn beleid. Hij overlegde gisteravond met onder anderen de fractieleiders van CDA en PvdA Brinkman en Wöltgens over de eis van het CDA die werd gesteund door de VVD. De brief van vandaag was het resultaat van dat overleg.

Inmiddels heeft de VVD een plenair debat over de zaak aangevraagd. Dit zou wellicht vandaag nog, de laatste vergaderdag voor het Paasreces, plaatsvinden. VVD-onderwijspecialist Franssen toonde zich gisteren na afloop van een manifestatie van de onderwijsbonden in Den Bosch verbolgen over de schuld die Ritzen tijdens de bijeenkomst vorige kabinetten gaf van de loonachterstand. Zo sprak Ritzen ten overstaan van ongeveer 600 vakbondsleden en "Nahossers' over “tien jaar kaalslag die natuurlijk niet in tien maanden kan worden goedgemaakt”. Bij het plenair debat zal ook de kritiek aan de orde komen die Binnenlandse Zaken en Financieën op het loonstructuuronderzoek hebben geleverd.

Ritzen zei gisteren verder op de manifestatie dat hij rekent op een bijdrage van het kabinet om de loonachterstand in te lopen. Hij vindt echter niet dat daardoor de staatsschuld zou mogen stijgen. Hij ontkende uitdrukkelijk de lesgelden te zullen verhogen om loonsverhogingen te financieren, in reactie op voorzitter Uilkema van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Die zei onder luid boegeroep uit de zaal dat de looneisen van de bonden niet op de ouders mochten worden afgewenteld in de vorm van lesgeldverhogingen. Hij toonde zich ook een tegenstander van stakingen waarvan volgens hem eveneens ouders en kinderen de dupe van zouden worden.

Het is nog onduidelijk wat de bonden gaan doen als het kabinet in hun ogen te weinig tegemoet komt aan hun eisen om 700 miljoen vrij te maken voor het inlopen van de loonachterstand. De diverse voorzitters van bonden spraken slechts van “harde acties” als de eisen niet worden ingewilligd. De 700 miljoen zou nog dit jaar moeten worden besteed aan onder meer een verhoging van de beginsalarissen.