Beladingsgraad KLM licht gedaald

In het 31 maart afgelopen boekjaar 1991/92 zijn de KLM-vliegtuigen iets minder bezet geweest dan in het jaar ervoor.

De beladingsgraad daalde van 71,1 tot 70,6 procent, zo heeft de KLM woensdag meegedeeld.

Het vervoer en de produktie (gevlogen vervoerscapaciteit) namen beide met zeven procent toe. Het vervoer ging van 4,65 naar 4,96 miljard tonkilometer en de produktie van 6,54 naar 7,02 miljard tonkilometer. Het passagiersvervoer steeg acht procent van 2,40 tot 2,62 en het vracht- en postvervoer met vijf procent van 2,25 tot 2,35 miljard tonkilometer.