ANP wil meer nadruk op commerciële activiteiten

AMSTERDAM, 9 APRIL. Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) gaat meer de nadruk leggen op commerciële activiteiten. Dat blijkt uit een vandaag door de directie bekend gemaakt plan tot herstructurering van het persbureau.

In het plan van directeur B.Q. Voors wordt een strikte scheiding aangebracht tussen een journalistiek en een commercieel bedrijf. De Radionieuwsdienst, de bijzondere informatiediensten en de verkoop van foto's moeten in een nieuw commercieel bedrijfsonderdeel worden ondergebracht.

De scheiding tussen commerciële en journalistieke activiteiten vraagt een aanpassing van de interne organisatie. De Radionieuwsdienst werkt nu nog onder verantwoordelijkheid van hoofdredacteur R. Meijer. Deze zou in die functie in een gereorganiseerd ANP niet terugkeren. Het commerciële bedrijf krijgt een eigen manager die nieuwe activiteiten moet opzetten, die een relatie hebben met het journalistieke bedrijf. De opbrengsten zullen volledig ten goede komen aan de journalistieke tak van het bedrijf.

Een algemene nieuwsdienst ten behoeve van alle Nederlandse dagbladen en andere afnemers blijft de kerntaak van het journalistieke deel van het persbureau. Het plan voorziet ook in verbeteringen op dat terrein. Eerst moet onderzoek duidelijk maken hoe het taditionele ANP-aanbod wordt gewaardeerd.

Of de herstructurering uiteindelijk personele gevolgen heeft is niet duidelijk. Bonden en medezeggenschapsorganen zijn inmiddels van de plannen op de hoogte gesteld. Ondernemings- en redactieraad beraden zich nog op een reactie op de plannen van de directie.