Andere paus

In het artikel van Marc Leijendekker over Lorenzo de Medici (NRC Handelsblad, 2 april), wordt ten onrechte Innocentius III genoemd.

Het is echter niet deze paus, maar Innocentius VIII, aan wie de overlevering de uitspraak "Nu is de vrede in Italië ten einde' heeft toegedicht. Innocentius III was paus van 1198-1216, dus ver vóór 1492.

    • Dr. Th. Bell