Afkomst

De Britse koningin-moeder is van moederszijde inderdaad de kleindochter van een dominee, maar van gewone komaf was deze dominee allerminst.

The Reverend Charles William Frederick Cavendish-Bentinck stamde immers uit het Huis van de hertogen van Portland en was dus een rechtstreekse afstammeling in de mannelijke lijn van de befaamde Hans Willem Bentinck, een Gelders edelman die in 1688 onze stadhouder Willem III vergezelde bij zijn overtocht naar Engeland en in het volgend jaar na de "Glorious Revolution' door zijn vriend en beschermer - inmiddels koning van Engeland, Schotland en Ierland geworden - werd verheven tot Earl of Portland. Diens zoon, Hendrik Bentinck, werd in 1716 de eerste hertog van Portland.

De koningin-moeder kan als klein meisje voorts nooit bij haar grootvader hebben gelogeerd, zoals Fokko Leutscher beweert in NRC Handelsblad van 7 april, want deze laatste overleed in 1865, toen Elizabeths moeder, Cecilia Cavendish-Bentinck nog geen drie jaar oud was. De huidige koningin-moeder werd op 4 augustus 1900 geboren als lady Elizabeth Bowes-Lyon, jongste dochter van de veertiende earl of Strathmore and Kinghorne, viscount Glamis en van eerdergenoemde Cecilia Cavendish-Bentinck.

    • J.H. Boelkens