Winst van Clinton kan twijfel niet verdrijven

WASHINGTON, 8 APRIL. Bij voorverkiezingen in vier Amerikaanse deelstaten heeft Bill Clinton gisteren zijn voorsprong op zijn rivalen voor de Democratische kandidatuur vergroot. Ook in de op een na grootste deelstaat van de VS, New York, heeft hij verreweg de meeste gedelegeerden verzameld.

Clintons stafleden gaan er nu van uit dat andere kandidaten de voorsprong niet meer kunnen inhalen. Clinton richtte zich gisteren al meteen op de presidentiële campagne dit najaar. Ook degenen die niet op hem stemden, waren voor verandering, zei hij. “Onze campagne is ook voor hen.”

Volgens schattingen heeft hij nu 1326 van de meer dan 2.100 benodigde gedelegeerden binnen. Er zijn 331 zogeheten supergedelegeerden, meestal Congresleden die zich nog aan een kandidaat moeten binden. Meestal kiezen ze uiteindelijk voor de bij de voorverkiezingen aangewezen winnaar. Veel Congresleden durven nog geen stap te zetten, zolang er nog zoveel twijfel bestaat over Clinton. Uiteindelijk won hij in New York met 40 procent slechts een relatieve meerderheid. Veel kiezers stemden blanco.

Pag 5: Brown blijft ver achter

Voormalig senator Paul Tsongas, die zich voor de voorverkiezingen in New York officieel had teruggetrokken, kreeg 20 tot 30 procent van de stemmen. In New York kwam hij met 29 procent zelfs op de tweede plaats, vóór voormalig gouverneur van Californië, Jerry Brown, die intensief campagne had gevoerd. Donderdag zal Tsongas aankondigen of hij zijn campagne zal hervatten. Toch maakt hij met 559 gedelegeerden nauwelijks meer kans tegen Clinton.

In New York werd het even spannend, toen Jerry Brown op Clinton begon in te lopen. Clinton werd onbarmhartig aangepakt door kranten en televisiestations in New York. Alle zonden uit zijn verleden werden weer opgevist. Gedurende de laatste dagen voor de verkiezingen zwaaide de stemming plotseling om. Journalisten en commentatoren toonden zich er tevreden over hoe Clinton de test had doorstaan. Clinton zelf raakte ook meer ontspannen en toonde zelfspot. Er kwamen steeds meer kritische verhalen over Brown in de krant en Clinton kreeg aanbevelingen van belangrijke kranten als The New York Times, The New York Post en The New York Daily News.

Clinton kreeg veel stemmen van joodse kiezers, wier opkomstpercentage hoog is. Onder zwarten heeft Brown echter wat stemmen van Clinton weten weg te halen. Volgens peilingen bij de uitgang van stemhokjes haalde Clinton oder hen 55 en Brown 39 procent. Brown scoorde beter dan Clinton onder jongeren onder 45 jaar. Clinton had vooral steun onder kiezers boven 45.

Voor Clinton wordt het nu belangrijk om de twijfels bij de kiezers over zijn karakter weg te nemen. Vaak werd na nader onderzoek duidelijk dat hij slechts de halve waarheid had gesproken over feiten uit zijn verleden, zoals de omstandigheden bij zijn oproep voor militaire dienst in Vietnam. Hij doet ook ongeloofwaardige uitspraken. Zo zei hij dat hij wel marihuana had gerookt maar dat hij er geen plezier in had en dat hij niet had geïnhaleerd. Clinton voert campagne als een marktverkoper. Het publiek heeft over hem de zelfde twijfels als over de kwaliteit van de waren van marktverkopers. Hij toont nog geen overtuigend redenaarstalent, want daarvoor gelooft zijn gehoor hem nog te weinig.