Winst Pakhoed licht gedaald, dividend gelijk

ROTTERDAM, 8 APRIL. Havenconcern Koninklijke Pakhoed (tankopslag, transport en distributie) heeft in 1991 een 5,7 procent lagere netto winst behaald dan in 1990, ruim 125 miljoen gulden tegen bijna 133 miljoen in 1990.

Pakhoed stelt een onveranderd dividend van 2,15 gulden per aandeel van nominaal vijf gulden voor.

Bij de presentatie van de cijfers over 1991 zei de directie van Pakhoed dat de eerste helft van dit jaar minder winst zal worden geboekt dan de eerste helft van vorig jaar, maar “dat was een uitzonderlijk goed eerste halfjaar”. Als oorzaken noemde directievoorzitter ir. H.P.H. Crijns de recessie in de Verenigde Staten, de matige gang van zaken in de chemie en het wegvallen van de WIR-bijdrage, op jaarbasis ruim 10 miljoen gulden. “Als alles mee zit, kunnen we de winst over 1991 dit jaar evenaren”, zei Crijns. Per aandeel bedroeg de netto winst 4,92 tegen 5,34 gulden in 1990.

Het afgelopen jaar stond volgens Crijns in het teken van het verder in elkaar schuiven van de Furness- en Pakhoedbedrijven. Eind 1990 nam Pakhoed branchegenoot Furness over. In de cijfers over 1991 zijn de resultaten van Furness voor het eerst opgenomen. De omzet steeg hierdoor van 853 miljoen tot 1,3 miljard gulden.

Het bedrijfsresultaat voor aftrek van interest en belastingen bedroeg bij de divisie tankopslag 160,8 miljoen gulden, 5,8 miljoen meer dan in 1990. Deze stijging was het gevolg van een hoger resultaat in Europa en het voor de eerste keer opnemen van het resultaat van Antwerp Cleaning & Storage waarin Pakhoed een belang van 50 procent heeft. Bovendien behaalde tankopslagbedrijf van Pakhoed in Tunesië een goed resultaat.

Het bedrijfsresultaat bij transport en distributie daalde met ruim 9 miljoen gulden. Volgens de directie waren hiervoor de staking in de Rotterdamse haven en een tegenvallende volume-ontwikkeling van de containeroverslag bij Unitcentre verantwoordelijk. Crijns schatte de schade van de stakingen op bijna 7 miljoen gulden. Univar (distributie van chemicaliën) in de VS droeg niets bij aan het bedrijfsresultaat tegen 13,4 miljoen gulden in 1990. In 1991 is geld voor een reorganisatie bij Univar gereserveerd. Pakhoed denkt dat Univar dit jaar, als de economie in de VS weer aantrekt, weer winst zal maken.

De belastingdruk daalde met 2,5 miljoen tot 45 miljoen gulden. De interest steeg daarentegen met 5 miljoen gulden tot ruim 23 gulden. Dit als gevolg van een relatief zwaar investeringsprogramma.