Voorzitter van D66 uit kritiek op Kok

DEN HAAG, 8 APRIL. De voorzitter van D66, R. Jansen, heeft in een interview in HP/De Tijd van deze week felle kritiek geuit op de PvdA en PvdA-leider Kok. “Het kabinet en vooral de PvdA heeft het project van de sociale vernieuwing verloochend.”

“Het kabinet geeft de Haagse bureaucratie alle gelegenheid het ene na het andere voorstel uit het project te halen, het biedt de bureaucratie alle ruimte om allerlei regeltjes en voorwaarden toe te voegen. (...) Het was bestuurlijke onmacht van de verantwoordelijke minister, Ien Dales. (...) De PvdA-bewindslieden in dit kabinet zijn volstrekt vervreemd van hun eigen kiezers en achterban. Technocraten zijn het, academici, apparatsjiks. Ze praten nooit met hun eigen mensen, ze willen er niet eens over nadenken. Kennelijk vinden ze de regeringsverantwoordelijkheid belangrijker dan het gesprek met die mevrouw in de Afrikaanderbuurt.

“Met die technocraten heb ik vooral PvdA-leider Wim Kok op het oog. Wim Kok heeft laten gebeuren dat het project Sociale Vernieuwing is verkwanseld. Dat neem ik hem kwalijk. (...) Daarvoor draagt hij een bijzondere verantwoordelijkheid. Om die reden zou hij bij een volgende kabinetsformatie van mij mogen wegblijven. Ik heb geen reden om aan te nemen dat hij het in het vervolg anders gaat doen. (...) Het zou voor D66 straks bij de kabinetsformatie een stuk gemakkelijker zijn zaken te doen met een PvdA-delegatie zònder Wim Kok. Het zou voor ons aanmerkelijk vlotter gaan als types als André van der Louw, Jan Schaefer en Felix Rottenberg - ja hij ook - het gezicht van de PvdA weer zouden gaan bepalen. Zij sluiten meer aan bij onze issues als sociale vernieuwing, WAO en dergelijke. Het door ons zo vurig gewenste kabinet van PvdA, VVD en D66 zal gemakkeljker tot stand komen als Wim Kok daar niet bij zal zijn.”

Inmiddels heeft R. Jansen in een verklaring zijn uitlatingen al weer “betreurt”, zonder dat hij overigens de juistheid van de weergave van het interview bestrijdt. De D66-voorzitter wijt zijn kritiek op Kok aan zijn grote en “zeer persoonlijke” betrokkenheid bij het project Sociale Vernieuwing. Jansen was voorzitter van de evaluatiecommissie Sociale Vernieuwing. Hij sluit zich in de verklaring aan bij de mening van fractievoorzitter Van Mierlo dat D66 niet van mening is dat “Kok in een volgende coalitie beter afwezig kan zijn en dat we daarin beter zaken zouden kunnen doen met mensen als Rottenberg, Schaefer en Van der Louw. ”

De PvdA-fractie wacht met een reactie totdat zij de volledige tekst van het interview onder ogen zou heeft. Wel nam men in de PvdA met grote geamuseerdheid kennis van de snelle verklaring waarin de D66-voorzitter een en ander betreurt.