Treinverkeer komt moeizaam op gang, nog wilde staking

ROTTERDAM/UTRECHT, 8 APRIL. Het treinverkeer in Nederland is vanmorgen moeizaam op gang gekomen. Tegen het advies van de vakbonden in werd op een aantal plaatsen de staking voortgezet.

Aan het begin van de middag lag het treinverkeer in het noorden en oosten van het land nog vrijwel helemaal plat. Elders verschenen geleidelijk aan meer treinen op de rails, voornamelijk stoptreinen.

De bonden riepen hun leden vanmorgen vroeg op de maandag begonnen staking te beëindigen. Dit gebeurde nadat de NS vannacht met twee van de drie bonden een akkoord had bereikt over een nieuwe CAO, waarbij de noodzaak van flexibeler werken bij de Spoorwegen wordt erkend.

De verdeeldheid tussen de bonden leidde vanmorgen tot grote verwarring op de actievergaderingen van de stakers. Onder andere in Rotterdam, Heerlen, Zwolle, Arnhem en Eindhoven besloten zij de staking voort te zetten. De actievoerders eisten herstel van de eenheid tussen de bonden, die tijdens de tweedaagse staking wel op een lijn zaten.

De breuk tussen de vakbonden ontstond toen de NS overeenstemming bereikte met de Vervoersbond CNV en de spoorwegvakbond FSV over een eenjarige CAO. De Vervoersbond FNV verliet daarop woedend het nachtelijk overleg. Hoofddirecteur drs. A.M. Messing van de NS zei te verwachten dat de FNV-bond de komende dagen alsnog “door de bocht gaat, waar hij nu nog niet door heen kan”.

De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de ruim 27.000 werknemers van de NS werden gisteravond hervat, na informeel overleg tussen de bonden en de NS-directie. Daarin werd afgesproken dat de NS het omstreden voorstel over aanpassing van de arbeids- en rusttijden van de ongeveer 3.000 werknemers van de onderhoudsdienst Infrabeheer zouden intrekken.

Het akkoord tussen NS en CNV en FSV voorziet in een loonsverhoging van 4,25 procent (deze maand) en van 0,25 procent (in januari 1993). Verder is afgesproken een apart protocol op te stellen over flexibeler werken. Daarin erkennen de bonden de noodzaak regelingen over arbeids- en rusttijden bij verschillende NS-onderdelen aan te passen. Over concrete aanpassingen wordt voor de volgende CAO onderhandeld. De bedoeling is de eerste aanpassingen volgend jaar april te laten ingaan.

Pag 3: FNV tegen "poencontract'

De Vervoersbond FNV stemde niet met het akkoord in. In financieel opzicht sprak onderhandelaar W. Korteweg van “een mooi resultaat”, maar ten aanzien van flexibeler werken noemde hij het “een misselijk compromis”.

Volgens de Vervoersbond FNV dreigt door het compromis dat de twee andere bonden met de NS sloten op termijn een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van de NS'ers. Korteweg: “Hiervoor hebben we niet gestaakt. Als er op het gebied van arbeidstijdverkorting geen betere resultaten worden geboekt, betreft het louter een poencontract.”

De FSV- en de CNV-bond riepen hun leden op de vanmorgen in het hele land gehouden actievergaderingen op de staking te beëindigen. De FNV-bond vroeg zijn leden de staking op te schorten. De bond wil volgende week dinsdag een definitief standpunt innemen. “We kunnen op dit moment van grote verwarring niet gewoon doorgaan alsof er niks aan de hand is. Dat lijkt ons niet wijs en verstandig. Een adempauze is op zijn plaats. We moeten ons eens rustig beraden”, aldus de Vervoersbond FNV.

De spoorwegstaking heeft het bedrijfsleven volgens de werkgeversorganisatie VNO minstens 15 miljoen gulden per dag gekost. “Dit is alleen de directe schade en dus niet de indirecte schade die bijvoorbeeld wordt toegebracht aan het Nederlandse ondernemingsklimaat, dat zich immers kenmerkt door goede arbeidsverhoudingen”, aldus VNO-voorzitter dr. A.H.G. Rinnooy Kan. Hij noemde het onvoorstelbaar dat enkele vakbonden in deze economisch toch zorgelijke tijd een groot conflict uitlokken, met als resultaat hinder en irritatie voor zeer velen en grote economische schade voor het hele land. Hij stelde dat sommige vakbonden in het CAO-overleg “door houtworm aangetaste stokpaarden berijden”.