Telegram aan het personeel

Tekst van het diensttelegram dat president-directeur Ploeger vanmorgen aan het personeel verstuurde:

Aan alle medewerkers

Na moeilijke onderhandelingen ligt er een onderhandelaarsakkoord tussen NS en drie bonden. De Vervoersbond FNV kon zich helaas uiteindelijk niet achter dit akkoord scharen.

Ik vraag u met nadruk goed kennis te nemen van het akkoord. Het vormt de basis voor een uitstekende cao voor een jaar. Dit voor alle medewerkers gunstige resultaat verdient dan ook ons aller instemming.

Het door alle partijen betreurde conflict kan op deze grondslag definitief beëindigd worden. Het belang daarvan is voor het gehele land zeer groot. Dat moet voor ons allemaal zwaar wegen.

Het geduld van onze klanten in het reizigers- en goederenvervoer is in de afgelopen dagen zwaar op de proef gesteld. Het vertrouwen van de klanten in ons bedrijf is voor onze toekomst van levensbelang.

Ik roep u daarom dringend op om over te gaan tot de orde van de dag.

Ploeger,

President-Directeur